Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens julkisti avoimen, tekoälyyn perustuvan Building X -alustapalvelun hiilineutraaliuden saavuttamiseksi kiinteistöissä 

Building X - Key visual
Building X on suunniteltu vastamaan kiinteistöjen eri sidosryhmien haasteisiin. Sidosryhmiä ovat esimerkiksi kiinteistön käyttäjät, sijoittajat, kiinteistöyhtiöt sekä kiinteistöjohtajat ja -päälliköt. Eri lähteistä ja järjestelmistä saatava data on hyödynnettävissä samassa Building X -alustassa, mikä vähentää monimutkaisuutta ja tukee hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista. Samalla Building X mahdollistaa yhtenäisen käyttäjäkokemuksen sekä olemassa olevien ohjelmistojen ja ekosysteemien integroinnin.
Kolmansien osapuolten sovellusten saumaton integrointi on tehty mahdolliseksi toimittajariippumattomien integrointien ja avoimien API-rajapintojen kautta. Alustapalvelu tarjoaa modulaarisia, tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia sekä sisäänrakennetun kyberturvallisuuden. Avoimuuden ja pilviteknologian ansiosta yhteiskehittäminen asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa on helpompaa, mikä tarkoittaa, että digitaalista murrosta voidaan toteuttaa nopeasti ja skaalautuvasti. 
"Building X on vastalääke datasiiloille. Voimme nyt yhdistää älykkäiden kiinteistöjärjestelmien tuottaman datan yhdeksi tietolähteeksi, skaalata älykkäitä kiinteistöjä nopeammin ja lähestyä visiotamme autonomisista hiilineutraaleista rakennuksista. Building X tuottaa dataan perustuvia tuloksia tehokkuuden, suorituskyvyn ja kokemuksen parantamiseksi. Se tuo parannuksia tapaamme tehdä työtä ja asua kiinteistöissä", sanoi Matthias Rebellius, Siemens AG:n johtoryhmän jäsen ja Smart Infrastructure -liiketoiminnan johtaja. 
"Odotamme innolla yhteistä kehittämistä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa Building X -alustassa kiihdyttääksemme innovaatioita ja kestävää kehitystä alalla", Rebellius lisää. 
Building X -alustassa on eri sidosryhmille räätälöityjä sovelluksia ja digitaalisia palveluita. Building X:n tarjoamien sovellusten avulla voidaan digitalisoida, hallita ja optimoida olemassa olevia tai uusia kiinteistöjä. Sovellukset kattavat kiinteistönhallinnan keskeiset osa-alueet, kuten energian, turvallisuuden ja käytön. Sovellusten lisäksi käytössä ovat vahvat analytiikkaominaisuudet. Sovellusten käyttäjäkokemus on yhdenmukainen, ja ne hyödyntävät dataa älykkäästi arvon tuottamiseksi käyttäjille.
Todellinen digikaksonen kiinteistöjen operatiiviseen toimintaan
Building X yhdistää dataa eri lähteistä kiinteistön todellista toimintaa kuvaavaksi digikaksoseksi ja liittää myös todellisen kiinteistön digitaaliseen malliin. Tämän virtuaalisen mallin avulla kiinteistön ongelmat voidaan ratkaista nopeammin. Building X:n tarjoama läpinäkyvyys auttaa vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa, tuottavuuden lisäämisessä ja käyttökokemuksen optimoinnissa, mikä parantaa liiketoiminnan tuloksia.
Kasvava määrä sovelluksia
Building X -sovellukset on suunniteltu modulaarisiksi ja käyttäjäryhmäkohtaisiksi, jolloin käyttäjälle on tarjolla juuri hänen tarvitsemansa data. Yhteiskehittämismahdollisuuksien lisäksi käyttäjät voivat valita useista valmiista sovelluksista. Siten käyttäjä- ja työnkulkupohjainen konsepti ei tarjoile vain yhtä ennalta määriteltyä datanäkymää, vaan huomioi eri käyttäjien tarpeita. Tällä hetkellä alustassa on neljä sovellusta ja niitä tulee lisää.  
  • Energy Manager on energianhallintasovellus, joka seuraa kiinteistön energiankulutusta, kustannuksia ja hiilijalanjälkeä. Tämä mahdollistaa korjaavat toimenpiteet ajoissa. Se ennustaa energiankulutusta historiallisten tietojen perusteella ja tukee kestävän kehityksen tavoitteiden seurannassa, mikä auttaa saavuttamaan hiilineutraaliuden. 
  • Operations Manager on kiinteistön käyttöä ja toimintoja seuraava sovellus. Se ohjaa ja valvoo kiinteistön laitteita ja sovelluksia reaaliajassa. Se voi seurata koko kiinteistökantaa samasta paikasta. Se varmistaa nopean reagoinnin häiriöihin, mikä vähentää käyttökatkoksia. Käyttäjät hyötyvät aiempaa paremmasta liiketoiminnan jatkuvuudesta ja lyhyemmistä reaktioajoista. 
  • Security Manager -turvallisuussovellus mahdollistaa turvallisuusjärjestelmien käytön ja hallinnoinnin yhtenäisten ja automatisoitujen työnkulkujen kautta. Sen avulla hallitaan keskitetysti päivittäistä turvallisuutta ja poikkeamia siinä. 
  • 360° Viewer -sovellus näyttää toimipaikan virtuaalisena 3D-ympäristönä, mikä mahdollistaa sisätilanavigoinnin laitetopologian ja asennusten tarkastelua varten. 
Tuloksia palveluista
Building X tarjotaan SaaS-mallilla (ohjelmistopalveluna) tilausperusteisesti. SaaS-malli varmistaa sidosryhmille automaattisesti pääsyn valmisohjelmistoihin ja versiopäivitysten tarjoamiin uusiin ominaisuuksiin. Siten kiinteistö vastaa muuttuviin tarpeisiin koko elinkaarensa ajan. 
SaaS-mallin rinnalla asiakkaille tarjotaan myös tulosmalliin perustuvaa palvelukokonaisuutta (Siemens Xcelerator Building Services), jossa Siemens ottaa vastuun asiakkaan tavoitteiden saavuttamisesta. Tämä malli perustuu Siemensin teknologiaan ja osaamiseen digitaalisista kiinteistöistä. Siinä räätälöityjen palveluiden kautta saavutetaan ennalta määritettyjä tuloksia, kuten käyttö- ja energiakustannusten alentaminen, kiinteistön käytettävyyden ja tuottavuuden optimointi, lakisääteisten vaatimusten täyttäminen tai käyttökokemuksen parantaminen. 
Press Folders

Seuraa meitä Twitterissä

Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluja ja tuotteita kiinteistöihin, älykkääseen sähköverkkoon sekä digitalisoituvaan teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon.  Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Siemens Industry Software Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on aluekonttorit Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä VIBECO Oy -niminen tytäryhtiö Suomessa. Siemens Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 190 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 415. Siemens AG:n liikevaihto on 62 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 300 000. Siemens toimii 200 maassa.  www.siemens.fi.
Read more

Contact

Kirsi Rejman

Viestintäjohtaja

Siemens Osakeyhtiö

+359 50 68407