Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemensfonden uddeler 316.000 kroner til støtte for de naturvidenskabelige studier

På baggrund af de mange ansøgninger har bestyrelsen valgt 9 studieprojekter, som hver er blevet støttet med et beløb på mellem 25.000 og 35.000 kroner. Støtten til disse projekter er med til at sikre, at de studerende kan få adgang til materialer og udstyr, som er nødvendig for at kunne gennemføre deres analyser og teste nye løsninger.
Udover studieprojekterne har Siemensfonden givet støtte til et antal aktiviteter, som har til formål at fremme interessen for teknologi. Ungdommens Naturvidenskabelige Forening har således fået støtte til at holde UNF Science Camps i 2021 og Selskabet for Naturlærens udbredelse har fået støtte til afholdelse af en masterclass i forskningsformidling. Desuden har ATV fået støtte til Teknologisk Topmøde 2021, ATV Tech Talks og en workshop-serie om digitale løsninger.
”Fonden har modtaget mange støtteværdige ansøgninger fra en lang række videregående uddannelsesinstitutioner og organisationer. Bestyrelsen er især glade for i et år, hvor det på grund af den verdens omspændende pandemi er vanskeligt at komme på studieophold, at kunne yde støtte til særligt udstyr så unge talentfulde studerende indenfor de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser i Danmark kan udføre deres studieprojekter i Danmark på bedste vis ”, udtaler professor Thomas Sinkjær, formand for Siemensfondens bestyrelse.
Fonden modtog i forretningsåret 2020/2021 i alt 33 ansøgninger, heraf blev 14 ansøgninger tilgodeset med støtte. Der blev i alt uddelt 316.395 kroner.

Eksempler på projekter, som har modtaget støtte

Støtten i år er blandt andet gået til indkøb af testudstyr til RESCUE laboratoriet på Ingeniørhøjskolen ved Aarhus Universitet, som har modtaget 25.000 kroner til formålet. Udstyret skal bruges i forbindelse med undervisningen i ”Energy System Protection”, som handler om hvordan man sikrer et stabilt og sikkert elnet i en fremtid med stadig mere vedvarende energi i strømforsyningen. 
Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet modtog 30.000 i støtte til en gruppe studerende, som ønsker at bygge et GPU baseret computernetværk til brug for videnskabelige beregninger. Projektet vil sætte de studerende i stand til at bygge og vedligeholde et computernetværk, som vil give dem mulighed for at udføre beregninger på store datamængder uden at skulle bruge ekstern computerkraft.
Endvidere modtog Institut for Energiteknik ved Aalborg Universitet 30.000 kroner til indkøb af udstyr til brug for udvikling af en drivsystemplatform til elektriske køretøjer. Udstyret vil sætte de studerende i stand til at undersøge samspillet mellem det elektriske forsyningssystem, effektomformeren samt den elektriske maskine med henblik på at designe algoritmer, som kan optimere dette samspil.  
En samlet oversigt over fordelingen af årets støtte kan findes på Siemensfondens hjemmeside.  

Om Siemensfonden

Siemensfonden i Danmark er indstiftet i 1964 af Siemens A/S. Fonden får årligt tildelt midler fra Siemens A/S, som uddeles af en uafhængig bestyrelse til forskning og projekter primært inden for det teknisk-naturvidenskabelige område.  
I forhold til fundatsen støttes principielt alle typer projekter inden for det teknisk-naturvidenskabelige område, men der er især fokus på ansøgninger inden for de elektrotekniske discipliner og fonden foretrækker følgende typer ansøgninger:
  • Bachelor- og masterafgangsprojekter, hvor donationer kan være med til at hæve niveauet, f.eks. specielt udstyr eller udgifter til specielle målinger.
  • Ansøgninger fra institutter til specielt apparatur, som kan komme flere afgangsprojekter til gode (ej standard laboratorieudstyr, som det kan forventes at instituttet bør besidde).
  • Støtte til rejser, som er nødvendige i forhold til afgangsprojekter. Generelle studierejser støttes principielt ikke.
  • Aktiviteter og tiltag så som konferencer, gå-hjem-møder eller workshops som er med til at øge interessen for teknologi både alment og især i forhold til børn og unge.
Formand for bestyrelsen er professor Thomas Sinkjær, ansvarlig for Talent Programmes hos Lundbeckfonden.

Yderligere oplysninger

Siemens A/S
Steen Dalsgård Kommunikationschef                
Tlf: +45 23 49 36 91 
E-mail:
steen.dalsgaard@siemens.com
Siemens A/S
Karina Lødrup
Sekretær for Siemensfonden
Tlf: +45 23 72 38 84
E-mail:
karina.loedrup@siemens.com

Siemens AG (Berlin og München) er en global teknologivirksomhed, som i mere end 170 år har stået for innovation, kvalitet og ansvarlighed. Med aktiviteter i hele verden fokuserer koncernen på intelligent infrastruktur til bygninger og distribuerede energisystemer, samt på automation og digitalisering i proces- og fremstillingsindustrierne. Med afsæt i sine egne produktionskompetencer forbinder Siemens den digitale og den fysiske verden til gavn for kunder og samfund.

Gennem datterselskabet Siemens Mobility, som er en ledende udbyder af smarte mobilitetsløsninger til jernbane og vejtrafik, bidrager Siemens til at forme verdensmarkedet for passager- og fragtydelser.

Via sin majoritetspost i den børsnoterede virksomhed Siemens Healthineers er Siemens også verdensledende inden for medico-teknologi og digitale sundhedsydelser. Desuden er Siemens mindretalsaktionær i Siemens Energy, en global leder inden for produktion og transmission af elektrisk energi. Siemens Energy blev børsnoteret den 28. september 2020.

I forretningsåret 2020, som blev afsluttet den 30. september 2020, havde Siemens Gruppen (ekskl. Siemens Energy) en omsætning på 57,1 milliarder EUR (ca. 425 milliarder DKK) og en nettoindkomst på 4,2 milliarder EUR (ca. 31 milliarder DKK). Ved udgangen af forretningsåret 2020 havde virksomheden ca. 290.000 medarbejdere på verdensplan. Yderligere information kan hentes på internettet på www.siemens.com.

Læs mere

Kontakt

Adina Usiewicz

Kommunikationschef

Borupvang 9 
2750 Ballerup
Danmark

+45 28 44 86 08