Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemensfonden uddeler 308.000 kroner til støtte for naturvidenskabelige studier

På baggrund af de mange ansøgninger har bestyrelsen valgt 11 studieprojekter, som hver er blevet støttet med et beløb på mellem 10.000 og 30.000 kroner. Støtten til disse projekter er med til at sikre, at de studerende kan få adgang til materialer og udstyr, som er nødvendig for at kunne gennemføre deres analyser og teste nye løsninger.
Udover studieprojekterne har Siemensfonden givet støtte til 3 aktiviteter, som har til formål at fremme interessen for teknologi. Ungdommens Naturvidenskabelige Forening har således fået støtte til at holde Science Camps i 2020 og Niels Bohr Instituttet har fået støtte til opdatering af Den Naturvidenskabelige Legestues forsøgsstation. Desuden har ATV fået støtte til forskellige arrangementer.
”Fonden har modtaget mange støtteværdige ansøgninger fra en lang række videregående uddannelsesinstitutioner og organisationer. Bestyrelsen er især glade for igen i år at kunne yde støtte til unge talentfulde afgangsstuderende indenfor de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser i Danmark”, udtaler Thomas Sinkjær, formand for Siemensfondens bestyrelse.
Fonden modtog i forretningsåret 2019/2020 i alt 40 ansøgninger, heraf blev 14 ansøgninger tilgodeset med støtte. Der blev i alt uddelt knap 308.000 kroner.
Støtten til to ansøgninger fra Københavns Universitet blev overrakt 6. marts
Den 6. marts kl. 14 blev støtten til de godkendte ansøgninger fra Københavns Universitet (KU) overrakt ved en begivenhed på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Bülowsvej 17, 1850 Frederiksberg C.  
Det ene legat til KU på 29. 872 kroner gives til indkøb af specielt apparatur, som kan komme flere afgangsprojekter til gode. Det drejer sig om en forstærker med meget lav støj til The Center for Quantum Devices (QDev) ved Niels Bohr Instituttet. Den lave støj er nødvendig, når der skal forstærkes svage signaler i forbindelse med udviklingen af fremtidens såkaldte quantum computere.  
Det andet legat til KU på 25.000 kroner gives til masterstuderende Morten Lunn Haubro. Pengene skal bruges til materialer til at konstruere en trykcelle, som kan yde et tryk på ikke mindre end 2,5 Giga Pascal. Det store tryk er relevant, når man skal undersøge visse typer magnetiske materialer, hvor trykket kan få materialet til at ændre de magnetiske egenskaber. Materialerne kan være relevante i forbindelse med udvikling af superledere.
På billedet ses professor ved KU, Ferdinand Kuemmeth, sekretær for Siemensfonden, Karina Lødrup, og studerende ved KU, Morten Lunn Haubro, ved legatoverrækkelsen på KU den 6. marts 2020. Foto: Carsten Andersen.
Om Siemensfonden
Siemensfonden i Danmark er indstiftet i 1964 af Siemens A/S. Fonden får årligt tildelt midler fra Siemens A/S, som uddeles af en uafhængig bestyrelse til forskning og projekter primært inden for det teknisk-naturvidenskabelige område. 
I forhold til fundatsen støttes principielt alle typer projekter inden for det teknisk-naturvidenskabelige område, men der er især fokus på ansøgninger inden for de elektrotekniske discipliner og fonden foretrækker følgende typer ansøgninger:
  • Bachelor- og masterafgangsprojekter, hvor donationer kan være med til at hæve niveauet, eksempelvis specielt udstyr eller udgifter til specielle målinger.
  • Ansøgninger fra institutter til specielt apparatur, som kan komme flere afgangsprojekter til gode (ej standard laboratorieudstyr, som det kan forventes at instituttet bør besidde).
  • Støtte til rejser, som er nødvendige i forhold til afgangsprojekter. Generelle studierejser støttes principielt ikke.
  • Aktiviteter og tiltag så som konferencer, gå-hjem-møder eller workshops som er med til at øge interessen for teknologi både alment og især i forhold til børn og unge.
Formand for bestyrelsen er professor Thomas Sinkjær, ansvarlig for Talent Programmes hos Lundbeckfonden.

Yderligere oplysninger

Siemens A/S
Steen Dalsgård Kommunikationschef                
Phone: +45 23 49 36 91 
E-mail:
steen.dalsgaard@siemens.com
Siemens A/S
Karina Lødrup
Sekretær for Siemensfonden
Phone: +45 23 72 38 84
E-mail:
karina.loedrup@siemens.com

Følg os på Twitter

Om Siemens A/S: Siemens er en mere end 170 år gammel global teknologivirksomhed, der beskæftiger omkring 385.000 medarbejdere i over 200 lande. 44 % af den globale omsætning kommer fra bæredygtige og miljøvenlige produkter. I Danmark beskæftiger Siemens over 6.000 medarbejdere, hvoraf ca. 1.500 er ingeniører. Siemens i Danmark havde i regnskabsåret 2019 en samlet omsætning på 34 milliarder kroner. Den største del af omsætningen kommer fra vindmøller, hvoraf hovedparten eksporteres. Siemens i Danmark består af selskaberne Siemens A/S, Siemens Energy A/S, Siemens Gamesa Renewable Energy A/S, Siemens Industry Software A/S, Siemens Mobility A/S og.Siemens Healthineers (Siemens Healthcare A/S).

Læs mere

Kontakt

Adina Usiewicz

Kommunikationschef

Borupvang 9 
2750 Ballerup
Danmark

+45 28 44 86 08