Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemensfonden uddeler 307.000 kroner til nye studier inden for teknologi og naturvidenskab

Karina Lødrup fra Siemensfonden overrækker legat til Maddalena Genzini. Foto: Sine Fiig

Fonden har modtaget mange spændende ansøgninger fra videregående uddannelsesinstitutioner og organisationer. Trods de mange udfordringer som det forløbne år har budt studerende, så er der stadig stort engagement og høj faglighed på undervisningsinstitutionerne i Danmark. Tilsvarende har vi modtaget mange interessante projekter fra organisationer, som arbejder for vækstlaget inden for STEM uddannelserne, hvilket er mere aktuelt end nogensinde, siger professor Thomas Sinkjær, formand for Siemensfondens bestyrelse.
Støtten til projekterne bidrager primært til, at de studerende får adgang til materialer og udstyr, så de kan gennemføre deres analyser og teste nye løsninger. Det er bl.a. 3D-printer til fremstilling af dele med fiberforstærkning, udstyr til målinger i forbindelse med optimering af elektrolyseproces og en strømgenerator til testforløb. Fonden støtter også studieophold, men pt. er der ikke mange af disse på af corona. 
I år har Siemensfonden også støttet en række projekter, som har til formål at øge interessen for teknologi: Ungdommens Naturvidenskabelige Forening har fået støtte til at holde Science Camps i 2022, ASTRA til afholdelse af finale camps til ”Unge Forskere ”, som er Danmarks største talentkonkurrence for børn og unge inden for STEM og High5Girls til et hackerton i 2022. Derudover har ATV fået støtte til Teknologisk Topmøde 2022 og ATV Tech Talks.
Fonden modtog i forretningsåret 2021/2022 i alt 26 ansøgninger, og der blev i alt uddelt 307.125 kroner. Årsagen til de relativt få ansøgninger er, at institutionerne selv udvælger ca. fem projekter som ansøgere. Denne praksis kan blive ændret til næste år. En oversigt over fordelingen af årets støtte kan findes på Siemensfondens hjemmeside.  
Støtten i år er blandt andet gået til et projekt inden for rumteknologi, hvor der søgt midler til indkøb af testudstyr til konstruktion af en satellit jordstation på SDU til kommunikation med studenterudviklede satellitter. Projektet skal indgå i et planlagt samarbejde med studentergrupper på IT-Universitet og Aarhus Universitet.
Derudover har High5Girls modtaget støtte til afholdelse af et hackerton i 2022. Her vil piger og unge kvinder bliver trænet i at tænke som en entreprenør: at undersøge behov, opdage mulige løsninger, arbejde i teams og pitche deres idé – alt sammen inden for at skabe interesse for STEM-uddannelserne.

Om Siemensfonden

Siemensfonden i Danmark er indstiftet i 1964 af Siemens A/S. Fonden får årligt tildelt midler fra Siemens A/S, som uddeles af en uafhængig bestyrelse til forskning og projekter primært inden for det teknisk-naturvidenskabelige område. Læs mere om Siemensfonden her.

Yderligere oplysninger

Christian Bentsen
Communication Manager
Telefon: +45 51 24 53 55 
E-mail: christian.bentsen@siemens.com

 

Karina Lødrup
Sekretær for Siemensfonden
Telefon: +45 23 72 38 84
E-mail: karina.loedrup@siemens.com

Følg Siemens på Twitter

Siemens AG (Berlin og München) er en global teknologivirksomhed, som i 175 år har stået for innovation, kvalitet og ansvarlighed. Med aktiviteter i hele verden fokuserer koncernen på intelligent infrastruktur til bygninger og distribuerede energisystemer, samt på automation og digitalisering i proces- og fremstillingsindustrierne. Med afsæt i sine egne produktionskompetencer forbinder Siemens den digitale og den fysiske verden til gavn for kunder og samfund. Gennem selskabet Siemens Mobility, som er en ledende udbyder af smarte mobilitetsløsninger til jernbane og vejtrafik, bidrager Siemens til at forme verdensmarkedet for passager- og fragtydelser. Via sin majoritetspost i den børsnoterede virksomhed Siemens Healthineers er Siemens også verdensledende inden for medico-teknologi og digitale sundhedsydelser. Desuden er Siemens mindretalsaktionær i Siemens Energy, en global leder inden for produktion og transmission af elektrisk energi. Siemens Energy blev børsnoteret den 28. september 2020. I forretningsåret 2021, som blev afsluttet den 30. september 2021, havde Siemens Gruppen (ekskl. Siemens Energy) en omsætning på 62,3 milliarder EUR (ca. 464 milliarder DKK) og en nettoindkomst på 6,7 milliarder EUR (ca. 50 milliarder DKK). Ved udgangen af forretningsåret 2021 havde virksomheden ca. 303.000 medarbejdere på verdensplan. Yderligere information kan hentes på internettet på www.siemens.com.
Læs mere

Kontakt

Christian Bentsen

Siemens A/S

Borupvang 9,
2750 Ballerup

+45 51 24 53 55