Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens integrerer indkøbscenter i Sveriges elnet

Energilandskabet har ændret sig fra et centralt system med få kraftværker, til et decentraliseret system mange energiproducenter. Her er energiforbrugere stadig oftere også producenter og omvendt – såkaldte ’prosumers’. Samtidig øges både elektrificeringen og andelen af strøm fra vind og sol, hvilket samlet vanskeliggør en opretholdelse af balancen i elnettet.
Siemens og ejendomsselskabet Skandia Fastigheter har i flere år arbejdet med energibesparelser i shoppingcentret Väla Centrum ved Helsingborg. I et nyt samarbejde tager de nu skridtet videre i målet om at omdanne centret til et såkaldt Virtuel Power Plant (VPP), der bliver Sveriges første af slagsen.
VPP består af et antal sammenkoblede energiforbrugere, der kan levere eller udtrække effekt fra elnettet for at frekvensregulere det – ligesom et traditionelt kraftværk kan. Hos Väla Centrum er energiforbrugerne fordelt over 53.000 m2 og består af ventilationsanlæg, kølemaskiner, reservegenerator samt et batteri. I næste fase kan flere enheder såsom ladestandere, belysning og varmepumper integreres i VPP’et, som er planlagt til kommerciel drift på elmarkedet i 2021.
Hos brancheforeningen for Intelligent Energi under Dansk Energi ser de også VPP som et godt alternativ til traditionelle kraftværkers regulerende rolle og til at udbygge elnettet med ekstra kabler:
”Hos Väla Centrum er vi ivrige efter konstant at søge innovative og bæredygtigheder løsninger. Vi har haft et vellykket samarbejde med Siemens siden 2012, hvor vi har formået at reducere centrets energiforbrug med 40 %. Nu bliver det spændende at iværksætte Sveriges første ’virtuelle kraftværk’ og derved bidrage til at skabe betingelserne for at øge andelen af vedvarende energi i elnettet".

Frederik Arvidsson, teknisk chef hos Väla Centrum.

”Hvis vi skal understøtte målet om et fossilfrit samfund, skal vi integrere de forskellige sektorer, så bl.a. bygninger bliver en aktiv og værdiskabende del af elnettet. Sverige og Finland er indtil videre kommet længst, men vi ser i Siemens også denne vej for Danmark. Jeg håber at Väla kan inspirere og åbne op for fleksibiliteten på det danske marked, ” siger Claus Møller, CEO i Siemens Danmark, som også fortæller at opstartsomkostningerne i dag er langt mindre end for bare fem år siden.
Hos brancheforeningen for Intelligent Energi under Dansk Energi ser de også VPP som et godt alternativ til traditionelle kraftværkers regulerende rolle og til at udbygge elnettet med ekstra kabler:
”I Intelligent Energi ser vi uden tvivl indkøbscentre, kontorer og boliger som vigtige spillere på energimarkedet i Danmark, men som det er i dag, er værdien ved at være en fleksibel energiforbruger desværre meget lille. Der er ganske enkelt brug for langt bedre rammebetingelser til at understøtte udviklingen,” siger Helle Juhler-Verdoner, Branchechef for Intelligent Energi. Hun peger på især to faktorer:
”En af de største barrierer i dag er, at energiforbrugerne skal byde ind med en fleksibilitetsydelse på minimum 5 MW til Energinet. Den bør sænkes til 0,5 MW, hvis udviklingen på nogen måde skal have realistisk gang i Danmark. Derudover skal Energistyrelsen sørge for, at netselskaber ikke straffes i benchmark for at efterspørge lokal fleksibilitet i bygninger. For alternativet er, at de graver flere kabler ned, frem for at benytte allerede eksisterende energiressourcer meget mere intelligent”.

Helle Juhler-Verdoner, Branchechef for Intelligent Energi.

Siemens har i de seneste år energieffektiviseret en række af Danmarks største indkøbscentre og arbejder fremadrettet på at afsøge muligheder for at integrere disse centre i det danske elsystem.

Om Virtual Power Plant (VPP)

VPP er en betegnelse for at opsamle og fjernstyre et fleksibelt og intelligent elforbrug i bygninger til at matche elnettets udsving. VPP gør det muligt at aggregere nye aktører – prosumers – og give dem adgang til at tilbyde systemydelser på energimarkedet. Dvs. tilbyde deres fleksibilitet i forhold til forbrug og produktion af energi.
Læs mere om Siemens’ erfaring med Virtual Power Plant i et af Nordens største indkøbscentre

Download pressemeddelelse

Yderligere oplysninger

Ditte Ribberholt Ipsen
Mobil: +45 28 87 16 94
Email: ditte.ipsen@siemens.com

Følg os på Twitter

Om Siemens A/S: Siemens er en mere end 170 år gammel global teknologivirksomhed, der beskæftiger omkring 385.000 medarbejdere i over 200 lande. 44 % af den globale omsætning kommer fra bæredygtige og miljøvenlige produkter. I Danmark beskæftiger Siemens ca. 6.200 medarbejdere, hvoraf ca. 1.500 er ingeniører. Siemens i Danmark havde i regnskabsåret 2019 en samlet omsætning på 34 milliarder kroner. Den største del af omsætningen kommer fra vindmøller, hvoraf hovedparten eksporteres. Siemens i Danmark består af Siemens A/S, Siemens Energy A/S, Siemens Gamesa Renewable Energy A/S, Siemens Industry Software A/S, Siemens Mobility A/S og.Siemens Healthineers (Siemens Healthcare A/S).
Læs mere

Kontakt

Adina Usiewicz

Kommunikationschef

Borupvang 9                                              
2750 Ballerup                       
Danmark

+45 28 44 86 08