Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens indleder ESCO-projekt på Region Sjællands sygehuse

Region Sjælland har underskrevet en aftale med Siemens om at gennemføre en forundersøgelse af Holbæk Sygehus og Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Køge for at vurdere, hvor stort potentiale sygehusene har for at spare på energien.
Analyserne gennemføres på et samlet areal, der udgør ca. 150.000 kvadratmeter. Forundersøgelsen skal lede til et såkaldt ESCO projekt, hvor det er den årlige energibesparelse, der finansierer renoveringen. Siemens stiller garanti for energibesparelsen, og skulle det mod forventning ikke være tilfældet, kompenserer Siemens Region Sjælland for den manglende besparelse.

Jens Peter Nielsen, Chefkonsulent i KU Byg, fra Region Sjælland har store forventninger til resultaterne af forundersøgelsen

- Der er jo ingen, der synes det er hensigtsmæssigt at bruge mere energi end nødvendigt. Region Sjælland ser, ud over selve energibesparelsen, ESCO som en god mulighed for at opnå et generelt bygningsløft på regionens sygehuse, til glæde for patienterne og de ansatte. ESCO gør det muligt for regionen at foretage en række store investeringer i bygningsforbedringer og energirenovering over en kort årrække, uden at det påvirker det årlige anlægsloft.

Lars Nielsen, ESCO direktør i Siemens, er glad for den nye aftale

- ESCO projekterne er lutter fordele: Man sparer energi, bygningerne vedligeholdes og det er til gavn for klimaet med reduceret CO2-udledning. Jeg er begejstret for, at de gode erfaringer med ESCO-projekter i Danmark bliver bredt videre ud.
Netop hospitaler har erfaringsmæssigt vist sig at have et stort potentiale, fordi de er i drift døgnet rundt og har meget energikrævende udstyr. Så der kan være rigtig store besparelser at hente. Tidligere er der gennemført projekter på sygehusene i Viborg, Silkeborg og Randers og senest ESCO-projektet på Hvidovre Hospital, der tidligere i år blev kåret til det bedste energispare-projekt i Europa i 2017.
- Vores erfaringer fra energirenovering af Hvidovre Hospital sætter store forventninger til, hvad man kan opnå på Region Sjællands sygehuse. Jeg glæder mig meget til at komme i gang med arbejdet, siger Lars Nielsen.
Forundersøgelsen forventes afsluttet ultimo 2017 / primo 2018, hvorefter der tages beslutning om det videre forløb.

Hvad er ESCO?

ESCO er et energirenoveringskoncept, hvor omkostningerne ved renoveringen betales ved hjælp af de efterfølgende energibesparelser.
Hvad er ESCO?
Fakta om Siemens Gruppen Siemens AG er en mere end 170 år gammel global teknologivirksomhed, der beskæftiger omkring 380.000 medarbejdere i over 200 lande. Koncernen har fokus på energiproduktion og distribution, intelligent infrastruktur og bygningsteknologi samt automatisering og digitalisering til industrien. Endvidere er Siemens gennem helt eller delvist ejede selskaber en ledende leverandør af transportløsninger til jernbane og vejtrafik, medicinsk teknologi og sundhedsløsninger samt løsninger til onshore og offshore vind produktion. Over 46 % af den globale omsætning kommer fra bæredygtige og miljøvenlige produkter. I Danmark beskæftiger Siemens Gruppen ca. 6.200 medarbejdere, hvoraf 1.500 af dem er ingeniører. Siemens i Danmark har en samlet omsætning på over 25 milliarder kroner og eksporterer for mere end 21 milliarder kroner om året, fortrinsvis vindmøller. Siemens Gruppen i Danmark består af Siemens A/S, Siemens Healthineers (Siemens Healthcare A/S), Siemens Gamesa Renewable Energy A/S, Siemens Industry Software A/S og Siemens Mobility A/S.
Læs mere

Kontakt

Adina Usiewicz

Kommunikationschef

Borupvang 9 
2750 Ballerup
Danmark

+45 28 44 86 08