Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens Fonden uddeler 308.000 kr. til spændende forskningsprojekter inden for teknologi og naturvidenskab

”Vi har i år gjort en ekstra indsats for at gøre opmærksom på de gode muligheder, der er for at få støtte til teknisk-naturvidenskabelige projekter gennem Siemens Fonden. Det har båret frugt, og vi har modtaget mange spændende ansøgninger fra videregående uddannelsesinstitutioner og organisationer”, siger professor Thomas Sinkjær, formand for Siemens Fondens bestyrelse og fortsætter: 
”Der har været flere interessante projekter inden for digitalisering, fx test og validering af PLC kontrolalgoritmer og digitale tvillinger – ligesom flere har arbejdet inden for health care med bl.a. modstandsfølsomme sensorer til at understøtte sårheling og hjerne-computerinterface til at hjælpe med rehabilitering efter slagtilfælde. Det er projekter med klare formål og stort potentiale til at bidrage med konstruktive resultater.”
I år har Siemens Fonden også støttet Akademiet for de Tekniske Videnskaber med det enkeltstående største beløb på 50.000 DKK til en afholdelse af ATV Tech Talks og ATV Teknologisk Topmøde 2023, som har til formål at øge interessen for teknologi.
Fonden modtog i forretningsåret 2021/2022 i alt 75 ansøgninger, og der blev i alt uddelt 307.950 kr. En oversigt over fordelingen af årets støtte kan findes på Siemens Fondens hjemmeside.
Støtten til projekterne bidrager primært til, at de studerende får adgang til materialer og udstyr, så de kan gennemføre deres analyser og teste nye løsninger.

Om Siemens Fonden

Siemens Fonden i Danmark er indstiftet i 1964 af Siemens A/S. Fonden får årligt tildelt midler fra Siemens A/S, som uddeles af en uafhængig bestyrelse til forskning og projekter primært inden for det teknisk-naturvidenskabelige område. 
Læs mere om Siemens Fonden
Siemens AG (Berlin og München) er en teknologivirksomhed med fokus på industri, infrastruktur, transport og sundhed. Virksomheden udvikler teknologi som har til formål at skabe reel værdi for kunderne gennem mere ressourceeffektive fabrikker, modstandsdygtige forsyningskæder, smartere bygninger og elnet, renere og mere komfortabel transport samt avanceret sundhedsteknologi. Ved at kombinere den virkelige og den digitale verden giver Siemens sine kunder mulighed for at transformere deres industrier og markeder og hjælper dem med at ændre hverdagen for milliarder af mennesker. Siemens ejer også en majoritetsandel i det børsnoterede selskab Siemens Healthineers, som er en globalt førende udbyder af medicinsk teknologi, der er med til at forme fremtidens sundhedsvæsen. Derudover har Siemens en minoritetsandel i Siemens Energy, der er en global leder inden for transmission og produktion af elektrisk energi. I regnskabet 2022, som sluttede d. 30. september 2022, havde Siemens koncernen en omsætning på 72 mia. euro og et nettoresultat på 4,4 mia. euro. Hertil havde virksomheden pr. 30. september 2022 omkring 311.000 medarbejdere på verdensplan. Find mere information på www.siemens.com.
Læs mere

Kontakt

Christian Bentsen

Communications Manager

Borupvang 9
2750 Ballerup
Danmark

+45 51 24 53 55

Karina Lødrup

Sekretær for Siemens Fonden

Borupvang 9
2750 Ballerup
Danmark

+45 51 24 53 55