Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Forskningsprojekt skal omdanne CO2 til brugbare kemikalier

Grundtanken bag projektet er at transformere CO2 fra et klimaskadeligt affaldsprodukt til en værdifuld ressource, der kan benyttes til at producere kemikalier og brændstoffer, som er uundværlige i et moderne samfund.
Det gøres ved at udvikle nye elektroder og katalysatorer til elektrolyse, der benytter grøn elektricitet til at omdanne CO2 til eksempelvis ethylen.
Ethylen er verdens mest syntetiserede organiske kemikalie med en årlig produktion i størrelsesordenen af 180 millioner tons og indgår i de fleste industri- og forbrugerprodukter, der indeholder plast.
I dag er ethylen-produktionen stort set kun oliebaseret, og derfor er der behov for en fossilfri produktionsmetode.
- På grund af hastigt faldende priser og stigende udbredelse af vedvarende elektricitet opstår der nye forretningsmuligheder inden for elektrokemisk konvertering af CO2. I Siemens er der stort fokus på at udvikle de teknologiske løsninger, der i en nær fremtid vil gøre det muligt signifikant at reducere CO2-udslippet på en rentabel måde. Vi ser meget frem til at samarbejde med DTU i projektet og få valideret de lovende perspektiver i teknologien, siger Claus Møller, CEO for Siemens A/S.
Projektet passer godt til DTU’s strategiske fokusområder:
- CO2 elektrolyse er et fokusområde for DTU, og vi glæder os til at videreudvikle en teknologi, der i fremtiden kommer til at spille en nøglerolle inden for energilagring og CO2 udledning i Danmark og på verdensplan. Vi ser også frem til at dyrke de synergier, der opstår, når en vidensinstitution samarbejder med en stærk industriel partner som Siemens, siger Jane Hvolbæk Nielsen, Institutdirektør for DTU Fysik.

Grøn dansk tradition

Projektets ambition om at fjerne CO2 til gavn for klimaet flugter med Innovationsfondens fokus på netop klima. Peter Høngaard Andersen, direktør i Innovationsfonden, fremhæver perspektiverne i projektet:
- Danmark har en vigtig rolle i forhold til den grønne omstilling. Nu sætter vi gang i forskning, der ikke alene adresserer klimaudfordringer, men ligefrem vender udfordringer til styrker. Det er jo det, der sker, når CO2 omdannes fra et klimaskadeligt affaldsprodukt til brugbare kemikalier. Bliver projektet en succes, vil det have positiv betydning for klimaet, og vi ser i Innovationsfonden frem til at følge udviklingen på tæt hold.
Forskningsprojektet varer frem til 2021.

FAKTA

  • Innovationsfondens investering: 14 millioner kr.
  • Samlet budget: 21 millioner kr.
  • Officiel titel: Electrochemical CO2 reduction to Ethylene for industrial applications
Fakta om Siemens Gruppen Siemens AG er en mere end 170 år gammel global teknologivirksomhed, der beskæftiger omkring 380.000 medarbejdere i over 200 lande. Koncernen har fokus på energiproduktion og distribution, intelligent infrastruktur og bygningsteknologi samt automatisering og digitalisering til industrien. Endvidere er Siemens gennem helt eller delvist ejede selskaber en ledende leverandør af transportløsninger til jernbane og vejtrafik, medicinsk teknologi og sundhedsløsninger samt løsninger til onshore og offshore vind produktion. Over 46 % af den globale omsætning kommer fra bæredygtige og miljøvenlige produkter. I Danmark beskæftiger Siemens Gruppen ca. 6.200 medarbejdere, hvoraf 1.500 af dem er ingeniører. Siemens i Danmark har en samlet omsætning på over 25 milliarder kroner og eksporterer for mere end 21 milliarder kroner om året, fortrinsvis vindmøller. Siemens Gruppen i Danmark består af Siemens A/S, Siemens Healthineers (Siemens Healthcare A/S), Siemens Gamesa Renewable Energy A/S, Siemens Industry Software A/S og Siemens Mobility A/S.
Læs mere

Kontakt

Adina Usiewicz

Kommunikationschef

Borupvang 9 
2750 Ballerup
Danmark

+45 28 44 86 08