Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Ballerup Centret reducerer CO2-udledningen med 238 tons pr. år

Foto: Dades A/S

Det nye år starter godt for ejer, lejere og besøgende af Ballerup Centret. I dag er et punktum sat for et stort energirenoveringsprojekt af Ballerup Centret vest for København. Siemens har som totalentreprenør energirenoveret centrets cirka 32.000 m2 og opgraderet de tekniske installationer. Resultatet er blevet et bedre indeklima i centret, en mere sikker drift, samt et væsentligt lavere energiforbrug. Centret sparer nu over 1.700.000 kWh om året, svarende til 33 % af centrets oprindelige energiforbrug.
Projektet inkluderer også etablering af et solcelleanlæg, som i løbet af 2020 skal placeres på taget af den nye biograf, der skal opføres i Ballerup Centret. Når solcelleanlægget er installeret, vil centret samlet set spare i alt 37 % af energiforbruget. Det reducerer centrets CO2-udledning med 238 tons om året. 
Ballerup Centret ejes af Dades A/S og driftes af Newsec, som samtidig har ageret bygherrerådgiver på energirenoveringsprojektet
Jakob Møller, Commercial Director i Dades, er glad for resultatet af energirenoveringen: ”Som et af Danmarks største ejendomsinvesteringsselskaber er vi altid fokuserede på at holde vores ejendomme attraktive og søge værditilvækst. Derfor er det fantastisk at kunne kombinere et lavere klimaaftryk og bedre indeklima i butikkerne med en værdiforøgelse af ejendommen som følge af de reducerede driftsomkostninger,” siger Jakob Møller.
Thomas Hejde, afdelingsdirektør for Building Performance Management i Newsec, glæder sig også over, at projektet er blevet en gevinst for både lejere, miljøet i centret og klimaet: ”Som bygherrerådgiver er vi glade for, at vi er lykkes med at sikre en økonomiløsning, der tilgodeser alle lejere i centret, hvad der har været væsentligt for Dades. Sammen med Siemens har vi bidraget til et projekt, der styrker Ballerup Centret mod at blive mere bæredygtigt og dermed fremmer den grønne omstilling af samfundet. Derfor har det været en fornøjelse at være en del af netop dette projekt,” fortæller Thomas Hejde.
Data fra sensorer giver overblik over energiforbrug og forudsiger vedligehold
Centret har blandt andet fået opgraderet ventilationssystem og pumper, etableret et nyt centralt køleanlæg og tørkøler, isoleret installationer – og ikke mindst fået et fuldstændigt overblik over centrets drift og energiforbrug ved hjælp af ny bygningsautomatik og 2.000 målere fra tekniske anlæg.
  ”Energirenoveringen af Ballerup Centret er et godt eksempel på, hvordan klima, økonomi og datadrevet bygningsteknologi tænkes bedst sammen. Alt bliver nu styret digitalt, så centret kan holde øje med eksempelvis vand- og elforbrug og temperaturer i alle butikker, hvornår anlæggene skal serviceres m.v. Den daglige drift er blevet langt mere intelligent, og det kan virkelig ses på både klimaregnskab og pengepung,” siger Jesper Skou, der er divisionsdirektør i Siemens. 
Centrets installation af Cloud Analytics benytter de mere end 2.000 målepunkter til at gøre bygningen digital. Siemens har udviklet en række algoritmer, der blandt andet sørger for, at centret løber en langt mindre risiko for fejl og nedbrud, fordi de nu kan foretage forudsigeligt vedligehold, frem for akut eller planlagt vedligehold. 
Fakta om projektet
  • Energiforbrug i bygninger udgør ca. 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark.
  • Energirenoveringen af Ballerup Centrets ca. 32.000 m2 blev igangsat i sommeren 2018 og afsluttet i januar 2020.
  • Projektet omfatter opgradering af ventilationsanlæg, pumper, teknisk isolering, solafskærmning og bygningsautomatik, samt etablering af nyt centralt køleanlæg og tørkøler og nye køleanlæg til flere butikker.
  • Der planlagt etablering af et solcelleanlæg på taget af en biograf, som opføres i centret i 2020. ·         Ballerup Centret sparer over 1.700.000 kWh/år, svarende til 33 % af det oprindelige energiforbrug og en CO2-besparelse på 198 tons/år.
  • Når solcelleanlægget er etableret, sparer centret over 1.900.000 kWh/år, svarende til 37 % af det oprindelige forbrug og en CO2-besparelse på 238 tons/år.

Yderligere oplysninger

Siemens A/S
Ditte Ribberholt Ipsen
Phone: +45 28 87 16 94
E-mail: ditte.ipsen@siemens.com
Newsec
Martin Bekker Bauer
Phone: +45 26 01 01 97
E-mail: mbb@newsec.dk

Følg os på Twitter

Om Siemens A/S: Siemens er en mere end 170 år gammel global teknologivirksomhed, der beskæftiger omkring 385.000 medarbejdere i over 200 lande. 44 % af den globale omsætning kommer fra bæredygtige og miljøvenlige produkter. I Danmark beskæftiger Siemens ca. 6.200 medarbejdere, hvoraf ca. 1.500 er ingeniører. Siemens i Danmark havde i regnskabsåret 2019 en samlet omsætning på 34 milliarder kroner. Den største del af omsætningen kommer fra vindmøller, hvoraf hovedparten eksporteres.


Læs mere

Om Dades A/S: Dades er et af Danmarks største privatejede ejendomsinvesteringsselskaber. Selskabet har mange års erfaring inden for ejendomsinvestering og -administration og har opbygget en af landets største og mest attraktive ejendomsporteføljer. Dades ejer 67 kontorejendomme og 12 butikscentre, hvoraf hovedparten er beliggende i Storkøbenhavn. Værdien af Dades’ ejendomsportefølje er siden 2003 steget fra godt 7 mia. kr. til over 23 mia. kr., og alle ejendomme administreres af Newsec.


Læs mere

Om Newsec: Newsec – The Full Service Property House – tilbyder ejendomsejere, investorer og lejere et komplet udvalg af services inden for ejendomsrådgivning og ejendomsforvaltning. Newsec blev grundlagt i 1994 og er i dag et partnerejet selskab med ca. 1.800 medarbejdere fordelt på de syv nordiske og baltiske markeder. Newsec har ca. EUR 45 mia. under forvaltning og tegner årligt lejeaftaler på ca. 1 mio. kvadratmeter, formidler transaktioner for ca. EUR 3,3 mia. og vurderer ejendomme til en værdi af EUR 165 mia. Takket være en stor volumen og lokal tilstedeværelse kombineret med dyb indsigt i en række brancher, har Newsec en unik ekspertise på ejendomsmarkedet i Nordeuropa.


Læs mere

Kontakt

Adina Usiewicz

Kommunikationschef

Borupvang 9 
2750 Ballerup
Danmark

+45 28 44 86 08