Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Aftale mellem Movia og Siemens skal sikre elbusser i stor skala

En ny aftale, som Movia netop har indgået med Siemens, baner vejen for større udbredelse af elbusser på Sjælland og øerne.
Movia har efter udbud tildelt kontrakt til Siemens, som de næste tre år skal stå for etablering af elladestandere og den nødvendige ladeinfrastruktur. Dermed er en meget vigtig sten ryddet af vejen for el i stor skala i Movias mange busser på hele Sjælland.
Med aftalen har de Sjællandske kommuner og region fået bedre mulighed for at vælge elbusser til gavn for miljøet og den grønne omstilling, når busdriften udbydes. Aftalen bidrager samtidig til, at det fælles kommunale og regionale mål om fossilfri busdrift i 2030 kan nås.
Aftalen sikrer, at Movia kan tilbyde et ensartet ladekoncept og den mest konkurrencedygtige leverandør til etablering af ladestandere til fremtidens elbusser. Movia er blandt de første i Europa til at lave en rammeaftale, som omhandler opstillingen af ladeinfrastruktur i byrummet.
Aftalen sikrer også, at Movia kan tilbyde et ensartet ladekoncept og den mest konkurrencedygtige leverandør til etablering af ladestandere til fremtidens elbusser. Movia er blandt de første i Europa til at lave en rammeaftale, som omhandler opstillingen af ladeinfrastruktur i byrummet.

Meget tilfreds  Movia  bestyrelsesformand

Movias bestyrelsesformand Kirsten Jensen er meget tilfreds med, at Movia har etableret en aftale, der gør det lettere for kommunerne at nå det fælles klima- og miljømål:
- ”Movia arbejder for at levere klimavenlig mobilitet til gavn for byer, virksomheder og borgere. Med aftalen med Siemens har vi banet vejen for elbusser på hele Sjælland. Det øger tempoet i den grønne omstilling af busserne, som vi har arbejdet hårdt for i flere år. Det er virkelig meget glædeligt, siger Kirsten Jensen.

Stolt Siemens direktør

Siemens ser også frem til at hjælpe kommuner og regioner til en smidig og effektiv grøn omstilling.
”Vi er stolte af, at kommuner og regioner nu får lettere adgang til at vælge elbusser. Vi leverer en klimavenlig pakkeløsning, der med standardiserede el-ladestandere giver alle aktører sikkerhed for, at ladeinfrastrukturen er i orden, så elbusserne bliver stabile og konkurrencedygtige i drift”, siger Steen Nørby Nielsen, direktør i Siemens Mobility.

Elbusser minimerer minimerer støj og CO2-udslip

Med elektriske busser kan passagerer nyde godt af den renere luft, når de lydløse el-busser kører os rundt i byen. Samtidig gør vi op med en af byernes helt store miljøsyndere: Dieselbusserne.
www.siemens.dk/ebus

Fakta

  • Siemens er blevet tildelt kontrakt efter udbud. Movia modtog tre tilbud med en gennemgående høj kvalitet. Siemens har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
  • Siemens står for levering og opsætning af ladestationerne, vedligeholdelse og levering af elektricitet i hele kontraktperioden. Siemens leverer også al service gennem sin serviceorganisation, som i dag er ansvarlig for servicen hos blandt andet jernbaneinfrastrukturen hos Banedanmark, lokomotiver for DB Cargo, Storebæltsbroen, bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn med flere.
  • Med rammeaftalen opnår Siemens eksklusivitet for etablering og drift af ladestationer i byrummet og leverance af el gennem kontraktperioden til brug for kollektiv rutekørsel foranstaltet af Movia.
  • Rammeaftalens størrelse forventes at udgøre ca. 100 mio. kr. samlet set.
  • Rammeaftalen løber i tre år med mulighed for forlængelse i 5 x 1 år. De enkelte ”opstillingsaftaler” der iværksættes i løbet af rammeaftalen løber separat i op til 12 år og følger busoperatørens specifikke kontrakt.
  • Movia er blandt de første i Europa til at lave en rammeaftale som omhandler opstillingen af infrastruktur i byrummet.
  • Rammeaftalen anvendes fra Movias udbud A17, hvor der stilles krav om nulemission på linje 2A, linje 18 og linjerne 147, 156 og 157. A17 har driftsstart i december 2019.
Fakta om Siemens Gruppen Siemens AG er en mere end 170 år gammel global teknologivirksomhed, der beskæftiger omkring 380.000 medarbejdere i over 200 lande. Koncernen har fokus på energiproduktion og distribution, intelligent infrastruktur og bygningsteknologi samt automatisering og digitalisering til industrien. Endvidere er Siemens gennem helt eller delvist ejede selskaber en ledende leverandør af transportløsninger til jernbane og vejtrafik, medicinsk teknologi og sundhedsløsninger samt løsninger til onshore og offshore vind produktion. Over 46 % af den globale omsætning kommer fra bæredygtige og miljøvenlige produkter. I Danmark beskæftiger Siemens Gruppen ca. 6.200 medarbejdere, hvoraf 1.500 af dem er ingeniører. Siemens i Danmark har en samlet omsætning på over 25 milliarder kroner og eksporterer for mere end 21 milliarder kroner om året, fortrinsvis vindmøller. Siemens Gruppen i Danmark består af Siemens A/S, Siemens Healthineers (Siemens Healthcare A/S), Siemens Gamesa Renewable Energy A/S, Siemens Industry Software A/S og Siemens Mobility A/S.
Læs mere

Kontakt

Adina Usiewicz

Kommunikationschef

Borupvang 9 
2750 Ballerup
Danmark

+45 28 44 86 08