Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Виена превръща изоставено летище в град на бъдещето

Aspern Seestadt
Новоизграждащият се квартал на Виена, наречен Seestadt Aspern, е „жива“ лаборатория, в която се тестват последните технологични разработки, свързани с бъдеще на енергийните системи, интелигентите сгради и градската среда. В най-иновативния проект за устойчиво градско развитие в Европа, организацията Aspern Smart City Research, в която участват Siemens като единствен индустриален партньор заедно с общински структури и местни енергийни оператори, проучва как умните енергийни системи и сгради работят заедно в рамките на една адаптираща се, гъвкава екосистема.
В презентацията си Георг Памер посочи, че новият район има обща площ от 240 хектара, от които 50% ще са зелени и свободни пространства. „На мястото на изоставено летище от края на 50-те години, което се набира до границата в близост до Братислава, благодарение на джойнт венчър се изгради съвременен квартал на Виена, с перспектива в него да живеят 25 хил. души, за които да има 20 хил. работни места ", изтъкна Памер.
По думите му изследователският проект е съсредоточен върху няколко основни компонента. Първият от тях са умните сгради, които се адаптират към нуждите на обитателите си. Вторият са интелигентните енергийни мрежи, които осигуряват надеждна и изгодна електрическа енергия, а третият са иновативните информационни и комуникационни технологии, които позволяват на всички системи да комуникират една с друга и да обменят информация. По този начин се осигурява интегрирано управление и постигане на заложените енергийни цели. 
Четвъртият, много важен елемент, са потребителите, които участват в проекта. В жилища в някои от сградите са монтирани сензори, които измерват температурата, влажността на въздуха и стойностите на потреблението на вода, отопление и електроенергия и подават информация в реално време. Тези данни се допълват от информация от термопомпи, соларни инсталации и акумулаторни батерии. Метеорологични сензори отчитат актуалната сила на вятъра и слънчевото лъчение. Следи се и за качеството на въздуха, както и за всички други релевантни параметри, осигурявайки непрекъснат поток от информация, на базата на която след обобщаване и анализи могат да бъдат направени изводи за оптимизиране на енергийната ефективност и намаляване на вредните емисии.
По думите на Памер по време на първата фаза на проекта – от 2013-та до 2018-та г., е трябвало да бъдат дефинирани и тествани подходящи технологични концепции и решения. Във втората фаза – от 2019-та до 2024-та, резултатите следва да бъдат интегрирани в работещи концепции и към тях да се добавят и други важни елементи като електрическа мобилност и решения за съхранение на енергия. Целта е да се оптимизират още повече енергийните разходи и да се намали допълнително екологичния отпечатък в градските ареали.
Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, както и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. За повече информация: www.siemens.com. Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 138 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Част от структурата на Siemens в България са 2 компетентни центъра - в сферата на сградните технологии и енергетиката, както и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. За повече информация: www.siemens.bg.
Прочети повече

Контакт

Румяна Парушева

Siemens България

ул. "Кукуш" 2                                             
1309 София 
България

+359 2 8115 374