Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Съревнование за територии от ново измерение

Мащабно проучване на Siemens с участието на 501 клиенти и партньори от различни сектори в 10 държави очертава три основни направления на съвременното “съревнование за  територии” (Space Race) в контекста на новото нормално – физическо, дигитално и екологично. Единственият начин да се поздравим с победа е да работим заедно и да изградим „умна“ инфраструктура, която да позволи оптимизация на използваните енергийни ресурси. А според Матиас Ребелиус, изпълнителен директор на направление „Интелигентна инфраструктура“ на Siemens, ключови фактори за успех са информираността, новите технологии, насърчаването на сътрудничество между различни сектори и развитието на иновациите.
Premium Office Visual

Новото измерение на физическите пространства

Традиционните представи за физическите пространства все повече се променят и собствениците и обитателите на сгради имат нови потребности и очаквания от домовете, офисите, административните и производствените сгради.
Въпреки че преобладаващите нагласи са офисът да продължи да бъде в центъра на професионалната екосистема и след приключване на пандемията да се наблюдава завръщане на служителите към офисите, често срещано е и мнението, че хибридните модели на работа ще се запазят и ще предоставят добър баланс в бъдеще.
Адаптираният към новата реалност офис се очаква да бъде доста променен – да разчита на процесите на дигитализация и автоматизация за създаване на по-устойчива, безопасна и комфортна среда. Офисът на бъдещето ще разполага и с предимства като енергийна ефективност, киберсигурност и висока гъвкавост, а всички тези преимущества се очаква да бъдат осигурени от ефективната работа на системите за сграден мениджмънт.

Новото измерение на дигитализацията

В последно време на преден план излизат два основни двигателя на дигитализацията: пандемията от Covid-19 и спешната нужда от своевременни действия за овладяване на промените в климата.
Работата от разстояние, провеждането на видео конферентни разговори, уебинари и онлайн събития са немислими без дигитализацията. Цифровите решения правят възможни и наложителните на фона на пандемията и безконтактния достъп и мониторинг на телесната температура на обитателите на сградите.
В отговор на предизвикателствата на климатичните промени дигитализацията спомага за създаването на нови децентрализирани енергийни системи и мрежи, които интегрират възобновяеми източници и удовлетворяват нарастващата потребност от решения за зареждане на електромобили. Всичко това би било невъзможно без дигитализацията.
Според голяма част от респондентите забавянето на дигитализацията на сгради и електропреносни мрежи води до изоставане на редица други сектори и затова трябва да се работи активно за ускоряване на този процес.
Създаването на цифрови близнаци се приема като едно от най-важните достижения на дигитализацията. Цифрови близнаци са приложими за различни инфраструктурни обекти - от малки производствени сгради до огромни електропреносни мрежи. Те правят възможни визуализацията на разнородна абстрактна информация, мониторинга в реално време на всички извършвани дейности, подобряването на устойчивостта и симулацията на бъдещи сценарии.
digital
943963912

Новото измерение на Планетата

 Влиянието на новите измерения на физическите пространства и дигитализацията, както и еволюцията на енергийните системи, се очаква да създадат устойчиво наследство за бъдещите поколения.
Един от основните приоритети на отговорните бизнеси е намаляването на влиянието върху околната среда и преминаването към ниско въглеродна инфраструктура. Повечето респонденти очакват организациите, за които работят, да станат въглеродно неутрални до 2030 година. Декарбонизацията или постигането на нулев въглероден отпечатък се приема като осъществима само с общи усилия на бизнесите за намаляване на парниковия ефект, използване на възобновяеми източници и умно потребление на енергия. 
Спешната трансформация на инфраструктурата в три основни направления – физическо, дигитално и обвързано с Планетата е мащабно съревнование, което включва редица сектори и изисква сътрудничество и незабавни мерки. Това е съревнование, което всички ние трябва да спечелим ЗАЕДНО! 

За повече информация прочетете целия доклад

Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, както и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. За повече информация: www.siemens.com. Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 138 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Част от структурата на Siemens в България са 2 компетентни центъра - в сферата на сградните технологии и енергетиката, както и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. За повече информация: www.siemens.bg.
Прочети повече

Контакт

Надежда Николова

Siemens България

ул. "Кукуш" 2                                                
1309 София
България

+359 (2) 8115 418