Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

„Сименс Мобилити“ оптимизира движението по най-натоварените кръстовища в Габрово

„Сименс Мобилити“ ЕООД започна изпълнението на проект за модернизиране на градския транспорт в Габрово чрез внедряването на „умни“ системи за светофарно регулиране на трафика. Договорът бе подписан от кмета на Габрово Таня Христова и управителите на „Сименс Мобилити“ ЕООД д-р Михаил Маргаритов и Милена Момерин в края на март тази година.
Изграждането на нови светофарни уредби на пет от най-натоварените кръстовища в града вече е в ход. Подобряването на организацията на движение е част от дейностите по обекти от транспортната инфраструктура, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и съфинансирани от ЕС. Изпълнението на технологичната част е ангажимент на „Сименс Мобилити“ ЕООД, а строително-монтажните работи, свързани с реализацията на обекта, ще са дело на „Дочев Инженеринг“ ЕООД. Ремонтните дейности включат монтиране на нови светофарни секции и контролери, изграждане на нови стълбове, направа на изкопи и полагане на тръби, окабеляване и заземяване, демонтаж и монтаж на улично осветление. Стойността на инвестицията е 589 952 лв.
traffic lights gabrovo

(Copyright: Expo 2020 Dubai)

Нови светофарни уредби ще има на кръстовищата между улиците: ул. "Д-р Никола Василиади" - ул. "Брянска"; ул. "Юрий Венелин" - ул. "Скобелевска" - ул. "Брянска"; ул. "Райчо Каролев" - ул. "Юрий Венелин". Кръстовищата на бул. "Васил Априлов" и ул. "Райчо Каролев" (на Козирката), както и на ул. "Юрий Венелин" и ул. "Априловска" (при новия и стар Баев мост), ще бъдат оборудвани с интелигентни системи за светофарно регулиране на трафика Siemens Sitraffic 1 Watt. Тази система включва светофарни секции Silux2 VLP, светофарен контролер Siemens Sitraffic SX, пешеходни звукови устройства за незрящи хора, видеодетектори за автоматично адаптивно управление на трафика – Siemens Sivicam.
Това е втори съвместен проект между „Сименс Мобилити“ ЕООД и община Габрово през последните месеци. В края на миналата година двете страни подписаха договор за внедряване на информационно-комуникационни технологии в градския транспорт на стойност 1,222 млн. лева.
Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, както и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. За повече информация: www.siemens.com. Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 138 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Част от структурата на Siemens в България са 2 компетентни центъра - в сферата на сградните технологии и енергетиката, както и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. За повече информация: www.siemens.bg.
Прочети повече

Контакт

Захари Неделчев

Siemens EOOD

2, Kukush Str.
1309 Sofia, Bulgaria 

+359 2 8115 123