Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens завърши проекта си за устойчива енергия на Азорите, създавайки модел за други острови

Infografía Azores - Almacenamiento

Проектът на остров Терсейра на Азорските острови комбинира софтуер, който прогнозира потреблението и производството на енергия с мощна система за съхранение на енергия, базирана на батерии, което позволява по-мащабна интеграция на възобновяеми енергийни източници като вятърна или слънчева енергия в електрическата мрежа

lateral-azores.jpg
Той съчетава софтуер, който прогнозира потреблението и производството на енергия, с мощна система за съхранение, базирана на батерии, което позволява по-мащабна и по-надеждна интеграция на възобновяеми енергийни източници като вятърна или слънчева енергия в електрическата мрежа. Тази комбинация се очаква да намали емисиите на CO2 с повече от 3600 тона годишно. Софтуерът Spectrum Power Microgrid Management System (MGMS), внедрен за EDA, е част от портфолиото на отворената дигитална платформа Siemens Xcelerator, което подкрепя цифровата трансформация на енергийните предприятия по цял свят.
„С помощта на софтуера и решенията за надеждно съхранение на енергия Siemens помага на клиенти като EDA устойчиво да трансформират енергийната система на Терсейра“, казва Забине Ерлингхаген, главен изпълнителен директор на Siemens Grid Software. „Проектът на Азорските острови демонстрира как можем постоянно да разширяваме използването на възобновяемите енергийни източници и да ги интегрираме в електрическата мрежа, като същевременно намаляваме зависимостите от изкопаеми горива и ограничаваме емисиите на CO2.“
„Този проект е важна стъпка към устойчиво бъдеще за остров Терсейра и Азорските острови“, споделя Нуно Пиментел, главен изпълнителен директор на EDA. „Проектът ни позволява да се справим по-добре с нестабилността, причинена от променливите възобновяеми ресурси като вятърна енергия, и може да замени дизеловия въртящ се резерв, необходим за справяне с предизвикателствата за поддържане на стабилността на мрежата и изискванията за качество на електроенергията на изолирана система като нашата по всяко време. ”
„Базираното на батерии съхранение на енергия е от решаващо значение за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници и декарбонизирането на островните енергийни системи. Fluence се гордее, че си сътрудничи със Siemens, за да подкрепи EDA в стремежа им да въвеждат иновации и да бъдат начело на енергийния преход”, посочва Пол МакКъскър, старши вицепрезидент и президент за EMEA във Fluence.
Азорските острови имат девет изолирани автономни енергийни системи с голям потенциал за интегриране на възобновяема енергия, главно от вятърни, слънчеви и геотермални източници. Предизвикателството беше да се намери правилният баланс между производството и потреблението на енергия, особено в случай на резки колебания между подаването и търсенето. Проектният екип работи с клиента с цел да се осигури по-сигурно електрозахранване за жителите на острова, като същевременно непрекъснато се увеличава дела на възобновяемите енергийни източници в електроенергийния микс до 50 процента.
Системата за управление на микромрежата Spectrum Power Microgrid (MGMS) на Siemens, внедрена на Терсейра, осигурява оптимално взаимодействие между всички активи за производство на електроенергия, съхранение чрез батерии и консумация. Тя позволява наблюдение и контрол в реално време на цялата инфраструктура, както и предоставянето на почасови или дневни прогнози. Тези прогнози се основават на различни данни, включително информация за времето и исторически справки. 
15-мегаватовата система за съхранение, базирана на батерии, доставена от Fluence, е един от най-големите самостоятелни проекти от този тип на остров в Европа. Тя позволява излишъкът от възобновяема енергия да бъде съхраняван и след това да бъде върнат обратно в мрежата, когато няма достатъчно мощност за задоволяване на търсенето, намалявайки производството на енергия от изкопаеми горива. Модулната система за съхранение на батерии може да бъде разширена, ако е необходимо.
Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 175 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, както и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. За повече информация: www.siemens.com.
Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 145 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. За повече информация: www.siemens.bg.
Прочети повече

Контакт

Румяна Парушева

Siemens България

ул. "Кукуш" 2
1309 София
България

+359 2 8115 123