Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens увеличава и ускорява целите и инвестициите си за устойчивост

DEGREE Animation Visual - 6 core topics
„Устойчивостта е ключова част от нашата стратегия. Ние сме технологична компания с уникално портфолио, което подкрепя нашите клиенти в техните все по-смели ESG амбиции“, каза Роланд Буш, президент и главен изпълнителен директор на Siemens AG.
„Ние твърдо вярваме, че технологията е отговорът за изграждането на едно устойчиво бъдеще. Чрез рамковата концепция DEGREE – нашия 360-градусов подход към ESG приоритетите – ние сме посветени на създаването на по-добро бъдеще. За да постигнем тази цел, инвестираме в портфолиото ни и прилагаме нашите технологии в собствените ни операции.  В същото време нашите продукти и решения помагат на клиентите да постигнат своите цели за устойчивост и да решат специфичните си предизвикателства, умножавайки въздействието върху икономиките и обществата”, заяви Джудит Вийзе, главен директор „Хора и устойчивост” и член на Управителния съвет на Siemens АГ.

DEGREE: 360-градусов подход за устойчивост

Siemens дефинира своите екологични, социални и управленски цели (ESG) в стратегическата рамкова концепция DEGREE. Технологичната компания следва холистичен подход в своите шест области на действие: декарбонизация, етика, управление, ефективност на ресурсите, справедливост и пригодност за заетост – със строги и измерими показатели.

Декарбонизация: сериозен напредък, нови цели и мащабни инвестиции 

Siemens отчита добър напредък към достигане на нетна нула в собствените си операции до 2030 г. и в намаляването на своите оперативни емисии на CO2 с 46% в сравнение с изходните нива от 2019 г.
Компанията иска да ускори значително този процес и си е поставила междинна цел за намаляване на емисиите на въглероден двуокис в собствените си операции с 55% в сравнение с нивата от 2019 г. до края на фискалната 2025 г. Siemens също така увеличава своята цел за намаляване на CO2 от 50% на 90% до 2030 г. в сравнение с 2019 г. 
За да постигне това, концернът ще инвестира 650 милиона евро в собствената си декарбонизация до 2030 г. Чрез ангажимента си към инициативата Science Based Targets initiative (SBTi), Siemens подкрепя целта на Парижкото споразумение за климата и дава своя принос за ограничаване на изменението на климата до 1,5 градуса по Целзий.
Siemens също така отбелязва значителен напредък по отношение на ефективността на ресурсите. Така например през финансовата 2022 г. компанията е намалила отпадъците си в депата с 12 % и е увеличила дела си на рециклиране на материали в общите отпадъци.

Дългосрочна заетост: инвестиции в служителите

Наред с това Siemens продължава да инвестира в своите служители и в тяхното развитие чрез учене през целия живот, справедливо третиране и благополучие. През фискалната 2022 г. всеки служител на Siemens е преминал средно около 21 часа дигитално обучение, което е приблизително 14 часа повече в сравнение с базовата линия за 2020 г. Като част от тези усилия Siemens е инвестирала 280 милиона евро в професионално и продължаващо обучение през фискалната 2022 г.
Признавайки голямото значение на продължаващото обучение и в подкрепа на дългосрочната пригодност за заетост, компанията повишава целта си за дигитално обучение за служителите на 25 часа годишно до края на фискалната 2025 г.

Бизнесът, свързан с устойчивостта, като най-големият лост за декарбонизация и опазване на климата

Siemens има голямо влияние в областта на опазването на околната среда и декарбонизацията чрез прилагането на своите технологии и продукти при клиенти, които представляват гръбнака на икономиката в индустрията, инфраструктурата, транспорта и здравеопазването. През фискалната 2022 г. компанията отново използва своето иновативно технологично портфолио, за да помогне на своите клиенти и партньори по целия свят и в множество ключови индустрии да намалят значително емисиите си на CO2. В резултат на продуктите и решенията, продадени от Siemens през фискалната 2022 г., клиентите ще избегнат около 150 милиона тона емисии на парникови газове в рамките на целия жизнен цикъл на технологиите. Това е около 13 пъти повече в сравнение с 12 милиона тона емисии на парникови газове, генерирани по време на производствения процес – от извличането на суровини до входа на фабриката (Обхват 1, Обхват 2 и Обхват 3). За изчисляване на клиентските емисии Siemens прилага актуализирана методология, която се основава на Стандарта за докладване на Протокола за парникови газове. 

Докладът за устойчивостта на Siemens е достъпен на: 

Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. За повече информация: www.siemens.com.
Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 138 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Част от структурата на Siemens в България са 2 компетентни центъра - в сферата на сградните технологии и енергетиката, както и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. За повече информация: www.siemens.bg.
Прочети повече

Контакт

Румяна Парушева

Siemens България

ул. "Кукуш" 2
1309 София
България

+359 2 8115 374