Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens си партнира с HEINEKEN за декарбонизация на производствените обекти

HEINEKEN

Матиас Ребелиус, член на Управителния съвет на Siemens AG и главен изпълнителен директор на Smart Infrastructure; Долф ван ден Бринк, главен изпълнителен директор на HEINEKEN и председател на Изпълнителния съвет

HEINEKEN и Siemens си сътрудничеха първоначално по проект за одит и консултантски услуги, при който бе използван енергиен цифров близнак за симулиране и анализ на типична пивоварна HEINEKEN във виртуалния свят. По този начин бе идентифицирано къде могат да бъдат направени значителни икономии на енергия. Симулацията показа, че приблизително 70 процента от потреблението на енергия е свързано с отоплението и охлаждането, необходими при процеса на варене. Чрез оптимизиране и наблюдение на тези системи Siemens оцени възможните спестявания на енергия между 15-20 процента на обект при средното намаление на въглеродни емисии с 50 процента.
Долф ван ден Бринк, главен изпълнителен директор на HEINEKEN и председател на Изпълнителния борд, заяви: „Докато продължаваме да се фокусираме върху нашето пътуване към достигането на нетна нула по Обхват 1 и 2, знаем, че трябва да направим много смели и амбициозни ходове за декарбонизиране на нашите глобални операции. Поемането на тези предизвикателства с партньори като Siemens ни позволява да внесем технически опит и познания в индустрията, с които да направим иновациите бързо и в мащаб.”
За да се постигне очакваното намаление на потреблението на енергия и CO2, Siemens ще внедри цялостна програма от решения и услуги, които са мащабируеми и могат да бъдат възпроизведени в глобалните производствени обекти на HEINEKEN. Въз основа на оперативните данни и цифровия близнак на съответното местоположение, Siemens ще проектира, конструира и интегрира системи за отопление и охлаждане с помощта на термопомпи, захранвани от възобновяема енергия, като по този начин се намалява зависимостта от пара, генерирана от изкопаеми горива. Системите ще бъдат наблюдавани, контролирани и оптимизирани с помощта на алгоритми за оптимизация на охладителни инсталации на Siemens (Siemens Cooling Plant Optimization).
„Горди сме да бъдем партньор на HEINEKEN в амбициозното им пътуване за достигане на нетна нула до 2040 г.”, заяви Матиас Ребелиус, член на Управителния съвет на Siemens AG и главен изпълнителен директор на направление Интелигентна инфраструктура. - Сътрудничеството с HEINEKEN демонстрира изцяло нов подход към декарбонизация, базирана на данни. Като си сътрудничим по цялостна програма, сме в състояние да комбинираме хардуер, софтуер и анализи, за да предвидим и предоставим дългосрочните резултати, които сега са от решаващо значение за всяка индустрия.”
Като част от дългосрочното споразумение за партньорство, Siemens подписа и петгодишен договор за изпълнение и мониторинг, по силата на който ще свърже пивоварните към системите, които използват услуги за данни за дистанционно наблюдение на производствените обекти. Така се гарантира, че най-доброто решение се използва по всяко време.
От ечемика до бара, HEINEKEN продължава да се фокусира върху конкретни действия за намаляване на въглеродните емисии, като работи в тясно сътрудничество с клиенти, потребители и доставчици. В края на 2022 г. HEINEKEN вече намали общите въглеродни емисии по Обхват 1 и 2 с 18 процента в сравнение от 2018 г. За да постигне това, през 2022 г. компанията увеличи потреблението на електроенергия от възобновяеми източници до 58 процента и в момента инвестира в решения за топлина от възобновяеми източници за своите пивоварни.

For this press release

Follow us on Twitter

Siemens България (“Сименс“ ЕООД) е част от Siemens AG - водеща технологична компания с фокус върху индустрията, инфраструктурата, транспорта и здравеопазването. От по-ефективни по отношение на ресурсите фабрики през устойчиви вериги за доставки и по-интелигентни сгради и мрежи до по-чист и по-удобен транспорт, както и усъвършенствано здравеопазване - компанията създава технологии с истинска добавена стойност. Като свързва реалния и дигиталния свят, Siemens дава възможност на клиентите си да трансформират своите индустрии и пазари и им помага да подобрят ежедневието на милиарди хора. Siemens също така притежава мажоритарен дял в публично регистрираната компания Siemens Healthineers, водещ глобален доставчик на медицински технологии, който оформя бъдещето на здравеопазването.

През фискалната 2023 г., която приключи на 30 септември 2023 г., Siemens Group генерира приходи от 77,8 милиарда евро и нетен доход от 8,5 милиарда евро. Към 30 септември 2023 г. в компанията работят около 320 000 души по целия свят. Допълнителна информация можете да намерите в Интернет на www.siemens.com.

Прочети повече

Контакт

Румяна Парушева

ръководител Комуникации, Siemens България

ул. "Кукуш" 2
1309 София
България

+359 887554249