Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens се присъединява към организацията на BIM buildingSMART International като стратегически участник

Siemens е първият доставчик на сградни технологии, който става част от тази международна организация с нестопанска цел. Създаден от bSI, форматът за данни "openBIM" дефинира отворени, независими от доставчиците международни стандарти за BIM (Building Information Modeling). Тези стандарти са от съществено значение за подпомагането на процесите около активното  дигитализиране в сградния сектор.
BIM е дигитализиран, създаден да бъде безпроблемно използван в бъдеще холистичен процес за планиране, изграждане и експлоатация на сгради и спомага за повишаването на производителността  в сградите. Той засяга всички, участващи страни в процеса на изграждане – от собствениците, архитектите и проектантите, търговците на сградни технологии, брокерите, професионалното управление и поддръжка (facility managers) до фирмите за разрушаване и обезвреждане.
Процесът на виртуално изграждане има огромни предимства: моделът за данни, генериран във фазата на планиране на сградата, може да се използва във всички други фази от жизнения й цикъл. При фазата на строеж е възможно да се тестват конструкциите и идеите във виртуалното пространство, за да се оцени тяхната осъществимост на практика. Строителните дейности не започват, докато симулацията не бъде успешна. BIM също така дава възможност да се оптимизират мерките за енергийна ефективност и да се вземат  предвид бъдещите промени на сградата. Това води до значителна икономия на разходи в следващата оперативна фаза, която представлява 80% от разходите на сградата за периода на целия й жизнен цикъл.

Научете повече

Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, както и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. За повече информация: www.siemens.com. Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 138 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Част от структурата на Siemens в България са 2 компетентни центъра - в сферата на сградните технологии и енергетиката, както и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. За повече информация: www.siemens.bg.
Прочети повече

Контакт

Захари Неделчев

Siemens България

ул. "Кукуш" 2                                              
1309 София
България

+359 (2) 8115 123