Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens ще превърне централата на направление Интелигентна инфраструктура във въглеродно-неутрална до 2023 г.

Siemens Campus Zug Production and L+G
В световен мащаб Siemens е решена да постигне пълна климатична неутралност на бизнес операциите си, потвърждавайки отговорността на компаниите за насърчаване на декарбонизацията. Целта е всички производствени мощности и сгради на концерна по света да постигнат нетен нулев въглероден отпечатък до 2030 г. Досега компанията вече е намалила с 54 процента своите въглеродни емисии.
Устойчивостта е на първо място в дневния ни ред – не само що се отнася до технологиите, които доставяме на клиентите, но също така и при собствените ни операции. Опитът ни показва, че с нашите решения могат да се постигнат значителни икономии на енергия, достигащи до 30 процента в повечето сгради, заяви Матиас Ребелиус, член на Управителния съвет на Siemens AG и главен изпълнителен директор на Интелигентна инфраструктура. - Компаниите играят важна роля в борбата срещу изменението на климата и ние възнамеряваме да дадем пример.“
Кампусът в Цуг е най-голямата локация на Siemens в Швейцария. Централата е образец за интелигентни сгради, които съчетават иновативни сградни технологии и възобновяема енергия за постигане на енергийна ефективност и декарбонизация. Кампусът е и референтен проект за дигитализация на сгради и ориентиран към бъдещето начин на работа. 
Основната офис сграда и фабриката, които отвориха врати през 2019 г., вече спестиха 600 тона CO2 през първата експлоатационна година в сравнение със средното потребление през предишните години. Това съответства на намаление от 60 процента.
Със своето екологично портфолио Siemens подкрепя клиентите си от цял свят да намалят въглеродния си отпечатък и да допринесат за борбата с изменението на климата. Решенията от портфолиото, включително системи, продукти и услуги, инсталирани през финансовата 2020 г., помогнаха на клиентите да намалят въглеродните си емисии със 7 млн. метрични тона.
В Швейцария Siemens е най-големият индустриален работодател и осигурява препитание на около 5300 души. С цел по-нататъшна подкрепа на декарбонизацията всички локации на компанията ще бъдат оборудвани с инфраструктура на Siemens за зареждане за електрически превозни средства. Съществуващата инфраструктура в Цуг скоро ще бъде допълнена с около 40 нови зарядни станции. Служителите ще могат да зареждат автомобилите си безплатно във всички локации на Siemens в Швейцария. В световен мащаб компанията се ангажира да превърне целия си автопарк в изцяло електрически до 2030 г.

Siemens България е част от Siemens AG - глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие вече над 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на интелигентната инфраструктура за сгради и разпределени енергийни системи, автоматизацията и цифровизацията на процесите и производствата.

Siemens свързва цифровия и физическия свят в полза на клиентите и обществото. Чрез Siemens Mobility, водещ доставчик на интелигентни решения за железопътен и шосеен транспорт, Siemens помага за оформянето на световния пазар на пътнически и товарни услуги. Чрез мажоритарния си дял в публично регистрираната компания Siemens Healthineers, Siemens е и водещ световен доставчик на медицински технологии и цифрови здравни услуги. В допълнение Siemens притежава миноритарен дял в Siemens Energy, световен лидер в преноса и производството на електрическа енергия, който е регистриран на борсата от 28 септември 2020 г. Научете повече на: www.siemens.com.

Прочети повече

Контакт

Румяна Парушева

Siemens България

ул. "Кукуш" 2                                        
1309 София
България

+359 2 8115 374