Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens ще изгради голям завод за производство на водород в Южна Германия

Siemens to build large CO2-free hydrogen production plant in southern Germany

Energy Park във Вунзидел

Електролизаторната инсталация, осигурена от Siemens Energy, ще има производствен капацитет от 900 тона водород годишно в началния етап. При пълното му разширяване производственият капацитет ще стигне до 2000 тона. Първата копка е планирана за края на тази година, а пускането в експлоатация – за края на 2021 г.
Германия пое ангажимент да стане въглеродно-неутрална до 2050 г. За тази цел всички сектори, които използват енергия, като например транспорт и промишленост, трябва да продължат с декарбонизацията. 
Заводът във Вунзидел ще служи като модел за цяла Германия. Той ще преобразува възобновяемата енергия от този район, например от фотоволтаици и вятърна енергия, в годен за съхранение водород (H2), което ще позволи използването му в транспорта и промишлеността. Това е особено полезно, когато при слънчеви и ветровити дни се произвежда повече енергия от възобновяеми източници, отколкото е необходимо.
Електролизаторната инсталация ще бъде изградена във Wunsiedel Energy Park, в непосредствена близост до вече работещото акумулаторно съоръжение за съхранение на енергия на Siemens, допълвайки една ориентирана към бъдещето енергийна концепция. „Този проект е още един елемент от изпробваното успешно технологично партньорство между Siemens и SWW Wunsiedel GmbH. Още днес искаме да постигнем на местно ниво това, което Германия си е поставила за цел до 2050 г., а именно пълен енергиен преход във всички сектори“, заяви Уве Бартман, главен изпълнителен директор на Siemens Германия и главен изпълнителен директор на Smart Infrastructure Regional Solutions & Services за Германия.
Проектът ще осигури на Северна Бавария собствен източник на водород. Досега газът за крайните клиенти трябваше да пропътува относително дълъг път. Водородът ще се пълни в газови контейнери за локално разпределение и ще се доставя с камиони до местни и регионални крайни клиенти в Горна Франкония, Горен Пфалц, Южна Тюрингия и Саксония, както и в Западна Бохемия (Чехия). Заводът ще увеличи и гъвкавостта на регионалната енергийна мрежа. Обществена станция за зареждане с водород за камиони и автобуси може да бъде добавена по-късно на същата локация, за да подпомогне прехода на тежкотоварния трафик и обществения транспорт към технология без вредни емисии.
Когато водородът се произвежда чрез електролиза на вода, използвайки само енергия от възобновяеми енергийни източници, той е известен като „зелен“ водород. Във Вунзидел ще бъде използвано решението Silyzer 300 на Siemens Energy. Заводът ще се отличава с висока ефективност при висока плътност на мощността, както и с ниски разходи за поддръжка и надеждна експлоатация, без химикали. Ще бъде използвана т.нар. ПЕМ електролиза, при която електричеството служи за разделяне на водата на водород и кислород. ПЕМ е протонообменната мембрана, която позволява на протоните да преминават, но същевременно разделя газове като водород или кислород. В сравнение с традиционната алкална електролиза, ПЕМ технологията е много подходяща при колебаеща се вятърна и слънчева електроенергия поради изключително динамичния си начин на работа.
„За първи път се предвижда кислородът и нискотемпературната остатъчна топлина, генерирани по време на производството, да бъдат използвани повторно от близките промишлени предприятия. Това ще доведе до максимална енергийна ефективност и до едно уникално съоръжение, при което всички видове потоци на отделните елементи ще бъдат използвани“, разяснява Марко Красер, главен изпълнителен директор на SWW Wunsiedel GmbH.
Повече информация за Siemens Smart Infrastructure
www.siemens.com/smart-infrastructure/
Повече информация за енергийните решения във Вунзидел
www.siemens.com/wunsiedel
Повече информация за водородни решения
https://www.siemens-energy.com/global/en/offerings/renewable-energy/hydrogen-solutions.html

Социални медии

Siemens България е част от Siemens AG - глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие вече над 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на интелигентната инфраструктура за сгради и разпределени енергийни системи, автоматизацията и цифровизацията на процесите и производствата.

Siemens свързва цифровия и физическия свят в полза на клиентите и обществото. Чрез Siemens Mobility, водещ доставчик на интелигентни решения за железопътен и шосеен транспорт, Siemens помага за оформянето на световния пазар на пътнически и товарни услуги. Чрез мажоритарния си дял в публично регистрираната компания Siemens Healthineers, Siemens е и водещ световен доставчик на медицински технологии и цифрови здравни услуги. В допълнение Siemens притежава миноритарен дял в Siemens Energy, световен лидер в преноса и производството на електрическа енергия, който е регистриран на борсата от 28 септември 2020 г.

През фискалната 2019 г., приключила на 30 септември 2019 г., Siemens Group генерира приходи от 58,5 милиарда евро и нетна печалба от 5,6 милиарда евро. Към 30 септември 2019 г. компанията има около 295 000 служители по целия свят. Допълнителна информация е достъпна в интернет на адрес www.siemens.com.

Прочети повече

Контакт

Румяна Парушева

Ръководител „Комуникации“,  Siemens България

                                             
ул. "Кукуш" 2  София 1309

+359 2 8115 374