Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens SI EA събра лидери в енергийния бранш на събитие с фокус дигиталната трансформация

EA-Customer-Day-27-09-23

Инж. Александър Стоянов, ръководител на направление Интелигентна инфраструктура, акцентира върху необходимостта от въвеждането на нови модели на работа

Customer-Day-2023-2

Инж. Иван Дачев, ръководител на бизнес звено Електрификация и автоматизация, разказа какви са предимствата на Siemens Xcelerator и как тя може да подпомогне цифровия преход

Customer-Day-3-2023

Близо 100 представители на водещи държавни дружества и частни компании уважиха форума

Customer-Day-4-27-09-2023
Темата на събитието бе „Дигитална трансформация“. По думите на д-р инж. Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Siemens за България, Северна Македония и Украйна, сред основните цели на компанията е именно да подпомогне клиентите и партньорите си в значимия за съвременния бизнес, но никак не лек процес на цифровизация.
Инж. Александър Стоянов, ръководител на направление Интелигентна инфраструктура, акцентира върху необходимостта от въвеждането на нови, по-ефективни модели на работа. Иновативната отворена бизнес платформа Siemens Xcelerator бе представена като начин да бъде намерено решение на предизвикателствата пред дигиталната трансформация на компаниите чрез нов подход, базиран върху сътрудничество и екосистеми. Инж. Иван Дачев, домакин на събитието и ръководител на бизнес звено Електрификация и автоматизация, разказа в детайли какви са предимствата на Siemens Xcelerator и как тя може да подпомогне цифровия преход.
Основнен акцент на събитието беше водещата за SI EA тема: съвременните технологии за изграждане и поддръжка на една модерна подстанция. Бяха представени най-новите решения на Siemens за релейна защита, както и системи за автоматизация и управление на подстанции, технологии за ефективна и надеждна работа на преносните, разпределителните и индустриалните мрежи.
В събитието като лектори се включиха експерти от бизнес звено Електрификация и автоматизация на немскта централа и австрийската регионална централа на Siemens, от Словения, Турция и Сърбия, както и партньори от чужбина.
Щефан Флеминг от немската централа на Siemens представи темите: „Цифрова подстанция“ и “Siprotec 5: Ново поколение модулни, гъвкави, интелигентни цифрови устройства”. Колегата му от Германия Екарт Бракенхамер презентира решенията за „Управление на фотоволтаични електроцентрали - приложение, базирано на SICAM“. Франциска Дистел от Siemens Австрия запозна партньорите на SI EA с „IoT и решения за дигитализация“ и „Автоматизация за разпределението и приложения в индустриалните предприятия“, а Валтер Вуртцъл от регионалната централа в Австрия акцентира на новостите при „SICAM – разширена платформа за автоматизация в електроенергетиката“ и „Интегриран инженеринг и автоматизирани тестове за релейни защити и автоматизация“. Семра Гергин от Siemens Турция представи „Siemens Blue GIS цифрово решение за електрозахранване Ср.Н.“. Сред лекторите бяха и партньори на Siemens. Душан Вукотич от DSO Elektrodistribucija, Сърбия презентира реализиран проект: „Самооптимизираща се мрежа и SICAM навигатор за електроразпределението“, а Лука Мочник от Elektro Gorenjska, Словения сподели „Опитът на ELEKTRO GORENJSKA в автоматизацията на подстанции и киберсигурността“.
Събитието приключи с дискусия, модерирана от инж. Иван Дачев, ръководител на SI EA. 

Siemens AG е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие вече над 175 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на интелигентната инфраструктура за сгради и разпределени енергийни системи, автоматизацията и цифровизацията на процесите и производствата.

Siemens свързва цифровия и физическия свят в полза на клиентите и обществото. Чрез Siemens Mobility, водещ доставчик на интелигентни решения за железопътен и шосеен транспорт, Siemens помага за оформянето на световния пазар на пътнически и товарни услуги. Чрез мажоритарния си дял в публично регистрираната компания Siemens Healthineers, Siemens е и водещ световен доставчик на медицински технологии и цифрови здравни услуги. В допълнение Siemens притежава миноритарен дял в Siemens Energy, световен лидер в преноса и производството на електрическа енергия, който е регистриран на борсата от 28 септември 2020 г. Научете повече на: www.siemens.com.

Прочети повече

Контакт

Румяна Парушева

Siemens България

ул. "Кукуш" 2
1309 София
България

+359 2 8115 374