Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens с разширено портфолио от сирени и сигнални устройства за пожароизвестителни системи

Новите продукти са ориентирани към тенденциите на пазара за свързване и взаимодействие между системите за пожароизвестяване и оповестяване.
Практиката показва, че в случай на пожар или друга опасна ситуация на обикновения звуков сигнал от алармата често не се обръща сериозно внимание и той се възприема като фалшив  или като сигнал за тренировка. В резултат на това хората, които трябва да бъдат предупредени, или не реагират, или реагират бавно. Новите сирени на Siemens с гласови съобщения позволяват по-бърза евакуация и минимизират риска за хората.
Сирените разполагат с 16 вградени сигнала и три звукови нива (Min/Mid/Max), като най-високото звуково налягане е 99 dBA. Гласовите сирени разполагат със същите характеристики,  като  в допълнение съдържат и съобщения, които могат да бъдат излъчени на два езика, заедно с тона за внимание. Налични са общо 15 езика, в пет предефинирани категории съобщения: пожар, евакуация, предупреждение, тест на системата и „всичко е наред“.
Тоновете и гласовите съобщения са в съответствие със стандарта EN 54-3 и се синхронизират в звуковата зона, както и във всички контури на панела. Двуезичните гласови съобщения ускоряват времето за реакция, особено за посетителите на сградата, които не са запознати с нейното разпределение. Освен стандартните устройства от портфолиото на оперативно направление Интелигентна инфраструктура, са налични и устройства, които могат да бъдат персонализирани, като в тях се включат различни категории съобщения на други предпочитани езици.
Fire alarm devices - product family

(Copyright: Expo 2020 Dubai)

Оптичните алармени устройства отговарят на стандарта EN 54-23 и разполагат с три нива за настройка на светлинния сигнал, които могат да бъдат използвани в стаи с различни размери, осигуряващи съответната област на покритие.  
Всички устройства са адресируеми, захранвани от контура и налични с червени и бели LED светлини. Те могат да бъдат използвани в разширения или при модернизиране на системи. Разполагат и с настройка, позволяваща управление на  допълнителна оптична индикация за пестене на енергия.
За да се подобри времето за евакуация, се използва по-кратък и по-ярък светлинен сигнал, тъй като изследванията сочат, че тази комбинация се възприема по-добре в случай на аларма. Лампите с тези характеристики са особено ценни в помещения със силни шумове в заобикалящата среда, където звуковите сигнали е лесно да бъдат пропуснати. Те са особени ефективни и  когато има хора със слушалки, с увреден слух или такива, които носят предпазни средства за уши.
Siemens повишава  надеждността на своите алармени устройства чрез ежедневни  тестове на електрическите схеми, високоговорителя и източника на светлина. По време на тестването се излъчват много ниски нива на звук и светлина, за да не бъдат обезпокоявани обитателите на сградата. На системно ниво централата може безшумно да активира всички алармени устройства. Резултатите от теста показват дали мощността е достатъчна за всяко алармено устройство, ако има претоварване или проблем с окабеляването на контура.
Следвайки стандарта за всички противопожарни периферни устройства на Siemens, алармените устройства имат изключително кратко време за възстановяване в съответствие с EN 54-17. В случай на късо съединение на контура вградените изолатори гарантират, че алармените устройства продължават да функционират при всякакви условия.
Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, както и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. За повече информация: www.siemens.com. Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 138 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Част от структурата на Siemens в България са 2 компетентни центъра - в сферата на сградните технологии и енергетиката, както и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. За повече информация: www.siemens.bg.
Прочети повече

Контакт

Румяна Парушева

Сименс ЕООД

2, Kukush Str.
1309 Sofia, Bulgaria 


+359 2 8115 374