Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens с иновативни решения за осветление с фокус върху човека

Human Centric Lighting - Productivity
Решенията за Siemens предлагат възможност за ефективна интеграция на осветление с фокус върху човека (HCL - human centric lighting) в системите за сграден мениджмънт, което гарантира повишаване на комфорта и създаване на по-здравословен микроклимат в затворените помещения. 
Иновациите на Siemens правят възможно постигане на осветеност в сградите, която отговаря на биологичния ритъм на човека. Наскоро DALI гейтуеите N 141, N 525D1, както и контролерът Desigo PXC3 бяха сертифицирани за съответствие с новия комуникационен протокол DALI-2 за осветление в сградите. DALI-2 е новата версия на оригиналния комуникационен протокол „Дигитален адресируем интерфейс за осветление“ DALI и улеснява оперативната съвместимост и контрола на LED драйверите. 
Новосертифицираните продукти на Siemens подпомагат въвеждането на най-съвременните приложения за осветление с фокус върху човека (HCL), като гарантират оперативна съвместимост със системи на различни доставчици с цел повишаване на концентрацията, продуктивността и благосъстоянието на обитателите на сградите. 
В допълнение, тези приложения за осветление безпроблемно се интегрират в цялостните системи за сградна автоматизация на Siemens, които комбинират отопление, вентилация, климатизация и слънцезащита. Клиентите могат да избират между решения, базирани на  Desigo или на KNX стандарт в зависимост от индивидуалните си изисквания. 

Иновативна функционалност „регулиране на бялата светлина“ с възможност за имитация на естествената дневна светлина

Динамичните температури на цветовете създават приятна атмосфера в затворените помещения и допринасят за благосъстоянието на обитателите. В съответствие с тази цел концепцията за осветление на интериорни пространства с фокус върху човека се основава върху използването на подходящия цвят на температурата и осветлението в подходящия момент. 
Следвайки този подход, KNX продуктите на Siemens за сградна автоматизация предоставят неограничени възможности за контрол на цвета на температурата благодарение на функционалността „регулиране на бялата светлина“. Това прави възможно създаването на всеки един нюанс на бялата светлина- от топлите до студените, и дава възможност за симулиране на дневна светлина. В техническо отношение цветната температура на светлината, излъчвана от естествените осветителни тела, се регулира от приблизително 2700K сутрин до около 6500K по обяд, след което се намалява отново до 2700K вечер. Като се редуцира синият компонент на светлината вечер, човешкото тяло се подготвя за предстоящата нощ.
Високотехнологичните решения на Siemens позволяват интеграция на осветление от последно поколение в системите за сграден мениджмънт. В резултат ефективното управление на сградите осигурява комфортна и здравословна среда за обитателите и максимално съответствие на осветлението с биологичния ритъм на човешкото тяло.
Light Colours

Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, както и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. За повече информация: www.siemens.com.

Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 143 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. За повече информация: www.siemens.bg.

Прочети повече

Контакт

Надежда Николова

Siemens България

ул. "Кукуш" 2                                               
1309 София
България

+359 (2) 8115 418