Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens пуска на пазара една от най-ефективните бързозарядни станции 

“С възможността на Sicharge D за надграждане на капацитета и динамично зареждане правим голяма стъпка напред към бъдещето на електромобилността. Клиентите ни могат да бъдат сигурни, че са добре подготвени за новите тенденции в сферата на електрическата мобилност – било то нарастващ брой необходими варианти за зареждане или увеличаване на зарядната скорост”, казва Биргит Даргел, глобален ръководител на Future Grids в бизнес звено Интелигентна инфраструктура. “В същото време Sicharge D е една от най-ефективните зарядни станции, достъпни на пазара. Това е важен аспект, тъй като изграждането на устойчива мобилност изисква повишено внимание към недостатъчните ресурси, които използваме.”
С постоянна ефективност над 95.5% и пикова ефективност от 96%, новата Sicharge D гарантира, че почти цялата генерирана електрическа енергия достига до автомобила, който трябва да бъде зареден. За клиентите това означава по-ниски оперативни разходи.
Зарядната станция е проектирана да отговори на бъдещите тенденции в технологичното развитие. Дори капацитетът на зареждане на повечето електрически превозни средства на този етап да е ограничен, те ще могат да предлагат по-висока мощност на зареждане в бъдеще и ще изискват по-високо напрежение. Затова Sicharge D е със зарядна мощност до 300 kW, която може да се инсталира при първоначалната заявка или да бъде допълнително добавена. Зарядната станция поддържа напрежение между 150 и 1,000 волта (V) и ток до 1,000 ампера (A) към всички DC изходи. Това прави възможно натоварването на пълна мощност на бъдещите електрически превозни средства с капацитет от 800V, както и на най-разпространените днес електромобили с по-ниско напрежение.
Въпреки увеличаването на броя на електрическите превозни средства инвестициите в зарядна инфраструктура са предизвикателство. С опцията за разширяване на Sicharge D клиентите имат възможността да изберат подходящия момент за инвестиция според изискванията на пазара. Стандартната конфигурация е окомплектована с два DC и един AC-изход, интегрирани в компактен дизайн, който намалява сложността при инсталиране.
Новата зарядна станция комбинира всички тези характеристики с технология за динамично паралелно зареждане. Това означава, че тя се съобразява с индивидуалната необходима мощност на всяко свързано превозно средство и автоматично адаптира процеса на зареждане към технологията на неговата батерия и ниво на заряд. Така осигурява максимална мощност за свързаните електромобили без допълнителна ръчна настройка.
За по-голямо удобство на крайния потребител е добавен и интегриран 24-инчов приспособим дисплей, който позволява лесната и безпрепятствена работа със Sicharge D и предоставя на клиентите нови възможности за използване на дисплея на станцията и за търговски или рекламни цели.
За повече информация относно Sicharge D и зарядната инфраструктура за електромобили вижте: www.siemens.com/sicharge-D
За повече информация за направление Интелигентна инфраструктура на Siemens вижте:  www.siemens.bg/smart-infrastructure

Siemens България е част от Siemens AG - глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие вече над 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на интелигентната инфраструктура за сгради и разпределени енергийни системи, автоматизацията и цифровизацията на процесите и производствата.

Siemens свързва цифровия и физическия свят в полза на клиентите и обществото. Чрез Siemens Mobility, водещ доставчик на интелигентни решения за железопътен и шосеен транспорт, Siemens помага за оформянето на световния пазар на пътнически и товарни услуги. Чрез мажоритарния си дял в публично регистрираната компания Siemens Healthineers, Siemens е и водещ световен доставчик на медицински технологии и цифрови здравни услуги. В допълнение Siemens притежава миноритарен дял в Siemens Energy, световен лидер в преноса и производството на електрическа енергия, който е регистриран на борсата от 28 септември 2020 г.

През фискалната 2019 г., приключила на 30 септември 2019 г., Siemens Group генерира приходи от 58,5 милиарда евро и нетна печалба от 5,6 милиарда евро. Към 30 септември 2019 г. компанията има около 295 000 служители по целия свят. Допълнителна информация е достъпна в интернет на адрес www.siemens.com.

Прочети повече

Контакт

Румяна Парушева

Ръководител „Комуникации“

Siemens България                                              
1309 София
ул. "Кукуш" 2

+359 2 8115 374