Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens представя цялостно иновативно портфолио за интелигентни сгради на предстоящото изложение ISH 2019 във Франкфурт, Германия

В основата на дигитализираните сгради е обширната гама от надеждни и прецизни продукти, платформи за сграден мениджмънт, с възможност за управление на повече от една система и софтуерни решения, всички от които са лесни за адаптиране според индивидуалните сфери на приложение.
Като лидер в областта на интелигентните сградни технологии направление Сградни технологии на Siemens помага за създаването на по-лесни за използване и ефективни сгради, превръщайки получената информация и резултатите от генерираните данни в реална основа за предприемане на действия. Осигуряването на комфорт, безопасност и ефективност на сградите продължава да бъде основна цел на кампанията на направлението "Creating Perfect Places".
На ISH 2019 Сградни технологии ще представи разнообразие от нови облачни решения, вариращи от такива за облачно свързване и за облачни операции. Всеки сграден обект или устройство вече може да бъде лесно и сигурно облачно-свързан  чрез новия гейтуей Connect X300, позволяващ на компаниите в сферата на услугите, мениджърите на недвижими имоти, инсталаторите и доставчиците на решения да се възползват от дигитализацията и да модернизират своите бизнес процеси. Building Operator е ново облачно приложение, което позволява всеки от свързаните обекти или устройства да бъде наблюдаван и управляван от разстояние. Building operator, както и утвърдени облачни решения като Synco IC и Climatix IC, се основават на MindSphere. В резултат на това  потребителите могат да се възползват от иновациите на отворената облачно-базирана IoT операционна платформа MindSphere.
Направление Сградни технологии ще представи и нова версия на интегрираната платформа за сграден мениджмънт Desigo CC. Сред акцентите на Desigo CC V4 са подобрения в свързаността, поддържащи преноса на данни чрез KNX и M-Bus протоколи за безпроблемна интеграция, както и Flex Client - нова и по-лесна опция за дистанционно управление, базирана на HTML5.
tip_buildings
На ISH 2019 Сградни технологии ще демонстрира новостите във функциите за управление на захранването за по-добро качество на електрическата енергия и оптимизация на консумацията. 
Своя дебют на търговско изложение ще направи и  Desigo CC Compact. Компактната версия на Desigo CC включва всички основни характеристики в един софтуерен пакет и е специално разработена, за да отговори на функционалните изисквания на малки и средни сгради. Тя дава възможност за управление на различни сградни системи чрез един интуитивен потребителски интерфейс, повишава прозрачността и увеличава производителността на системите в сградите. Базирана на модулната платформа Desigo CC, Desigo CC Compact е адаптивна и при необходимост  може да бъде разширявана.
Сградни технологии на Siemens допълва портфолиото си от интелигентни устройства,  представяйки на изложението новата гама интелигентни вентили Intelligent Valve. Тези самооптимизиращи се динамични вентили с облачно свързване за отоплителни групи и климатични камери  оптимизират работата и увеличават енергийната ефективност. Устройствата контролират дебита, измерват температурата и  регулират настройките на вентила към топлообменника. Интелигентните вентили могат да бъдат конфигурирани в облака и след това въведени в експлоатация бързо и надеждно чрез приложение и Wi-Fi. Устройствата могат да бъдат гъвкаво монтирани и адаптирани според наличното пространство. Сензорът за дебит, вентилът и таблото на контролера могат да се монтират отделно. Възможността за сваляне на допълнителни функции от облака по всяко време гарантира, че интелигентният вентил е винаги актуализиран към последна версия.
Отскоро  допълнение към успешното портфолио на Desigo Room Automation е задвижващ DXR Той комбинира в едно стаен контролер със задвижващо устройство за променлив обем на въздуха (VAV) в един компактен блок. Обединяването на два продукта в едно устройство намалява разходите и времето за инсталиране, тъй като не се изисква свързване чрез кабел на контролера и задвижващия механизъм , а само едно устройство, което следва да бъде монтирано.
Обособен инженерен кът по време на ISH 2019 ще покаже и набор от продукти, приложения и инструменти за ефективно проектиране, въвеждане в експлоатация, отчет и поддръжка на продуктите и решенията на направление  Сградни технологии на Siemens. ABT Site е инженерна програма, използвана за системи за сградна автоматизация на Siemens, а ABT Go е мобилното приложение за допълнителна ефективност в движение.
Като допълнение към споменатите по-горе акценти на търговското изложение Сградни технологии ще представи продуктови иновации в сградния мениджмънт, стайната автоматизацията и полевите устройства. Също така ще бъде поставен фокус върху сградните информационни модели (Building Information Modeling - BIM), решенията и услугите, свързани с тях за проектанти и архитекти.
По време на ISH 2019 от 11 до 15 март иновативните продукти на Siemens в областта на сградните технологии ще бъдат на щанд C55  в зала 10.2.
Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at www.siemens.com .
Прочети повече

Контакт

Румяна Парушева

Ръководител "Комуникации"

2, Kukush Str.
1309 Sofia, Bulgaria 

+359 2 8115 374