Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens отбеляза сериозен напредък в постигането на амбициозните си цели за устойчивост

Sustainability KeyVisual
„Постигаме силен напредък по отношение на нашите амбициозни цели за устойчивост. Даваме реален принос към борбата с изменението на климата и движим напред трансформацията на устойчивостта на нашите клиенти и икономики“, заяви Джудит Визе, член на Управителния съвет на Siemens AG и Главен директор по управлението на хората и устойчивостта: “Технологиите са ключът към устойчивото бъдеще, а хората са тези, които разработват тези технологии. За да се трансформират успешно обществото и икономиката, ориентираните към бъдещето умения в дигитализацията, технологиите и устойчивостта са от първостепенно значение за справяне с това предизвикателство".
Siemens непрекъснато инвестира в култура на активно учене, за да подкрепи устойчивата пригодност за заетост на служителите си. През фискалната 2023 г. технологичната компания инвестира общо 416 милиона евро в обучение и продължаващо образование на своите служители (през фискалната 2022 г.: 375 милиона евро).

DEGREE: 360-градусов подход към екологията, социалната среда и управлението (ESG)

Siemens определя своите екологични, социални и управленски цели (ESG) чрез стратегическата си рамка DEGREE. Технологичната компания следва холистичен подход в шест области на действие: декарбонизация, етика, управление, ефективност на ресурсите, справедливост и пригодност за заетост – със строги и измерими ключови показатели за ефективност.

Продуктите и технологиите на Siemens помагат за постигане на значителен напредък в устойчивостта

Портфолиото на Siemens е идеално позиционирано като ключов лост за стимулиране на декарбонизацията, глобалната защита на климата, подобрената ефективност на ресурсите и трансформацията към кръгова икономика. „Като водеща технологична компания ние комбинираме реалния и дигиталния свят. По този начин даваме възможност за конкурентоспособност и устойчивост на нашите клиенти по целия свят“, каза Ева Ризенхубер, глобален мениджър по устойчивостта в Siemens. „Повече от 90 процента от нашия бизнес позволяват на клиентите ни да ускорят своята дигитална и устойчива трансформация, подкрепяйки усилията им да постигнат целите си за устойчивост“, добави Ризенхубер.
Продуктите и технологиите на Siemens водят до значителен напредък в декарбонизацията в ключовите сектори на инфраструктурата, индустрията, здравеопазването и транспорта. Понастоящем тези сектори са отговорни за почти три четвърти от глобалните емисии на парникови газове. Иновативните продукти и решения, продадени от Siemens през фискалната 2023 г., ще позволят избягването на около 190 милиона тона емисии на парникови газове през целия си жизнен цикъл – 24 процента увеличение на избегнатите емисии спрямо предходната година.

Декарбонизация и ефективно използване на ресурсите: добра стартова позиция за постигане на амбициозни цели

Siemens също така напредва по пътя си към постигане на собствена въглеродна неутралност до 2030 г. В това отношение мащабните инвестиции, които компанията обяви през 2022 г., особено в използването на собствени технологии, вече оказват влияние. Например Siemens намали наполовина свързаните с дейността си CO2 емисии в сравнение с базовата 2019 г. В резултат на това компанията се намира на много добра стартова позиция за изпълнение на амбициозните си цели. До края на фискалната 2025 г. Siemens възнамерява да постигне 55% физическо намаление на емисиите на CO2 от собствените си бизнес операции. До 2030 г. компанията планира да намали тези емисии с около 90 процента. 
Като се ангажира с инициативата SBTi, Siemens подкрепя основната цел на Парижкото споразумение и по този начин дава положителен принос за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий. Компанията също така прави големи крачки по отношение на ефективността на ресурсите си: през фискалната 2023 г. Siemens приложи мерки за подобряване на управлението на отпадъците и намали отпадъците си в депата с 15 процента в сравнение с 2021 г.

Устойчивата заетост като лост за успешна трансформация

По отношение на заетостта, Siemens инвестира с ясен фокус върху цифровизацията, устойчивостта и лидерското образование. Компанията работи за по-нататъшно подобряване на обучението, кариерното развитие, както и повишаването на квалификацията и преквалификацията на своите служители. Siemens насърчава мислене, насочено към растеж, и приобщаваща, овластяваща култура в подкрепа на пригодността за заетост на хората и устойчивия бизнес успех на компанията. През фискалната 2023 г. служителите, работещи в Siemens в световен мащаб, са завършили средно около 23 часа дигитално обучение, което е с два часа повече, отколкото през фискалната 2022 г. С помощта на онлайн платформата „My Learning World“ всеки, който работи в Siemens по света, може да избира измежду повече повече от 135 000 вътрешни и външни предложения за обучение.

Значителен напредък в насърчаването на справедливото третиране

Същевременно компанията е постигнала значителен напредък в насърчаването на справедливото третиране. Още преди набелязаната 2025 г. Siemens повиши процента на жените на ръководни позиции. През фискалната 2023 г. жените заемат 31 процента от ръководните позиции. През базовата 2020 г. този дял все още беше 23 процента. Напредъкът се основава, наред с други неща, на мерки от т.нар Global Equity Program, която се фокусира върху равните права и равното третиране в процеса на кандидатстване и при повишенията. Като цяло жените представляват около 27 процента от глобалната работна сила на Siemens AG през фискалната 2023 г.

Siemens AG ( с централи в Берлин и Мюнхен) e водеща технологична компания, фокусирана върху индустрията, инфраструктурата, транспорта и здравеопазването. От по-ефективни по отношение на ресурсите фабрики през устойчиви вериги за доставки и по-интелигентни сгради и мрежи до по-чист и по-удобен транспорт, както и усъвършенствано здравеопазване - компанията създава технологии, осигуряващи истинска добавена стойност. Чрез комбиниране на реалния и дигиталния свят Siemens дава възможност на клиентите си да трансформират своите индустрии и пазари, като им помага да подобрят ежедневието на милиарди хора. Компанията освен това притежава мажоритарен дял в публично регистрираната компания Siemens Healthineers, водещ глобален доставчик на медицински технологии, който оформя бъдещето на здравеопазването.

През фискалната 2023 г., която приключи на 30 септември 2023 г., Siemens Group генерира приходи от 77,8 милиарда евро и нетен доход от 8,5 милиарда евро. Към 30 септември 2023 г. в компанията работят около 320 000 души по целия свят.

Допълнителна информация за Siemens: www.siemens.com.

Прочети повече

Контакт

Румяна Парушева

Ръководител „Комуникации“

ул. "Кукуш" 2
1309 София
България

+359 2 8115 123