Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens определена за водещ доставчик в управлението на децентрализирани енергийни източници

Siemens ranks No. 1 as vendor for managing distributed energy resources
Енергийната среда се променя, преминавайки от централизирана система с няколко на брой големи генериращи мощности към децентрализирана система с двупосочен поток на енергията от многобройни доставчици. С развитието на тази тенденция консуматорите на електрическа енергия често се превръщат в съчетание от производители и консуматори (prosumers). В същото време нарастващият дял от електрическа енергия, генерирана от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), увеличаването на електрическите автомобили и необходимата зарядна инфраструктура, както и разпространението на системите за съхранение на енергия създават нови възможности, но и предизвикателства пред операторите на енергийната мрежа и компаниите от ютилити сектора. 
Според Navigant Research системите за управление на децентрализирани енергийни източници (DERMS) дават възможност на ютилити компаниите да диспечират[VV(S1]  и управляват децентрализираните енергийни източници, да минимизират енергийните сривове и да управляват мрежата проактивно. Въздействие върху пазара на децентрализирани енергийни източници оказват тенденции като регулаторни промени и развиващите се нови пазари и бизнес модели в енергетиката.  [VV(S1]Според сайтът на ЕСО терминът е диспечиране
Siemens предлага цялостно решение за управление на “grid-to-edge” клиентите”, казва Роберто Родригес Лабастида, старши анализатор в проучването на Navigant Research. Според доклада Siemens получава 100 точки по показателите „Продуктово портфолио“ и „Екосистема“ за категорията Изпълнение.
„Има значителна промяна в енергийния сектор. Системите за управление да енергия трябва да позволяват широка интеграция на възобновяема енергия и оборудване като например батерии или зарядни станции за електрически автомобили, като в същото време се гарантира стабилност на мрежата. Поласкани сме, че Navigant Research признава водещата ни позиция на пазара с нашите предложения за управление на децентрализирани енергийни източници, тъй като енергийните системи стават все по-сложни”, казва Сабине Ерлингхаген, изпълнителен директор на цифрови мрежи в Оперативно направление Интелигентна инфраструктура на Siemens.
Интегрираното решение за управление на децентрализираните енергийни източници (DERMS) на Siemens има за цел да подпомогне енергийните компании да визуализират, управляват и икономически да оптимизират децентрализирани енергийни източници като фотоволтаици (PV) в комбинация с батерии за съхранение на енергия в мрежата. Предлаганите от компанията решения обхващат интегриран дизайн на децентрализирани енергийни източници, анализ на въздействието, съхранението и управлението на данни, оптимизация и контрол на мрежата, обезпечаване и статистически анализ.
За допълнителна информация относно Оперативно направление Интелигентна инфраструктура, вижте www.siemens.bg/smart-infrastructure

Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобална технологична компания, която е символ на инженерно съвършенство, иновации, качество, надеждност и глобално присъствие вече повече от 170 години. Компанията развива дейност в цял цвят с фокус върху областите на производство и разпределение на енергия, интелигентна инфраструктура за сгради и децентрализирани разпределени енергийни системи, както и автоматизация и дигитализация в производството. Чрез самостоятелно управляваното си дружество Siemens Mobility, водещ доставчик на интелигентни решения за мобилност за железопътния и шосейния транспорт, Siemens оформя световния пазар на пътнически и товарни услуги. Чрез мажоритарния си дял в Siemens Healthineers A, Siemens също е и водещ световен доставчик на медицински технологии и цифрови здравни услуги. Допълнителна информация е достъпна в Интернет на адрес www.siemens.com

Прочети повече

Контакт

Румяна Парушева

Siemens Бългапия

ул. "Кукуш" 2                                             
1309 София 
България

+359 2 8115 374