Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens определена за водещ доставчик на IoT платформи за умни сгради

Според Verdantix благосъстоянието на обитателите, намаляването на разходите и оползотворяването на пространството ще са в основата на стратегиите в сферата на недвижимите имоти за следващата година. „Клиентите искат единен изглед на техните данни за сградите, за да генерират информация за спестените средства и да повишат производителността на служителите“, казва Денис Калахан, главен анализатор във Verdantix.
„Радваме се, че Verdantix признава нашата пазарна позиция. Ние съчетаваме собствени разработки и придобити решения, за да реализираме амбициозната си визия за интелигентни сгради“, каза Айке-Оливър Щефен, главен изпълнителен директор Solution and Service Portfolio в Siemens. „Определянето на Siemens като пазарен лидер е признание за нашите възможности да отговорим на променящите се изисквания на клиентите отвъд обикновеното наблюдение, анализ и контрол на услугите, свързани със сградите. Днес сградите взаимодействат, учат се и се адаптират, създавайки среда, която отговаря на навиците и нуждите на обитателите им. “
Verdantix подчертава, че Siemens е изградила впечатляваща екосистема от интелигентни сградни решения, като постоянно подобрява предложенията си за умни сгради, ориентирани към потребителя.
В центъра на цялостното и интегрирано портфолио за интелигентни сгради на Siemens е Navigator, платформата за облачни анализи. Тя събира, организира, визуализира и анализира данни за сградите, най-вече по отношение на енергийно потребление, устойчивост и ефективност на активите. Siemens предлага и други IoT приложения за сгради в своята екосистема, включително Comfy за анализ и подобряване на работното място, Enlified за IoT решения и сензорни технологии, продуктовата линия Siveillance за контрол на сигурността и достъпа, създаването на дигитален близнак с данни за строителните планове и реалното използване на сградата, както и системата за управление на сгради Desigo CC. Основната платформа за тези приложения е операционната IoT система MindSphere на Siemens, предназначена да свързва сградните активи и да поддържа интегрирането и анализа на данните от мониторинга в облака.
Verdantix
Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, както и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. За повече информация: www.siemens.com. Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 138 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Част от структурата на Siemens в България са 2 компетентни центъра - в сферата на сградните технологии и енергетиката, както и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. За повече информация: www.siemens.bg.
Прочети повече

Контакт

Румяна Парушева

Ръководител „Комуникации“, 

Siemens България

+359 2 8115 374