Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens намали емисиите си на CO2 с 54%

father-with-daughter-on-his-shoulders-the-daughter-drawing-the-earth-onto-a-concrete-wall-with-chalk-large.jpeg
По този начин Siemens надхвърля с четири процентни пункта целта си да намали наполовина своите глобални емисии на въглероден диоксид (CO2) до 2020 г. Компанията, включително наскоро отделилото се дружество Siemens Energy, е свила своите въглеродни емисии с около 1,2 милиона тона CO2 в сравнение с нивата си от 2014 г. 
Siemens използва четири лоста за постигане на тази цел: разширяване на програмата за енергийна ефективност, използване на разпределени енергийни системи, закупуване на зелена енергия и намаляване на емисиите в автомобилния й парк. Компанията възнамерява да постигне пълна климатична неутралност в своите бизнес операции до 2030 г. 
„Пандемията промени коренно живота ни и разкри слабостите в нашите социални, икономически и екологични системи. За да генерираме отговорно стойност, трябва да създадем устойчиво бъдеще и да хармонизираме интересите на хората с опазването на нашата планета. Декарбонизацията е важен крайъгълен камък по пътя към тази цел“, казва Роланд Буш, заместник-изпълнителен директор на Siemens AG. „В момента имаме възможност да създадем един по-добър свят. Помагаме на нашите клиенти да прекрояват ключови области, които са гръбнакът на нашите икономики, за да правят живота на милиарди хора малко по-добър всеки ден“, добави той.
„Нашите скорошни успехи доказват, че устойчивостта и печелившият бизнес вървят ръка за ръка. По този начин ние създаваме дългосрочна стойност - за нашите клиенти, нашите служители и обществото като цяло“, споделя Джудит Вийзе, главен директор „Човешки ресурси“ на Siemens AG и член на Управителния съвет, която отговаря и за устойчивостта. „Иновативните и цифрови решения на Siemens дават възможност на нас и нашите клиенти да повишим енергийната ефективност, да автоматизираме процесите и да насърчим декарбонизацията. Заедно с нашите партньори работим усилено, за да направим системите, използвани в индустрията и инфраструктурата, още по-устойчиви и по-екологични“, добавя тя.
От години ангажиментът на Siemens за устойчивост носи на компанията множество отличия. В глобалния Индекс за устойчивост Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index) компанията отново получи най-високите рейтинги и максимален брой точки в множество области, включително иновации, околна среда - по-конкретно оперативна екологична ефективност и управление на продукти - и новосъздадената категория за киберсигурност.

Siemens България е част от Siemens AG - глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие вече над 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на интелигентната инфраструктура за сгради и разпределени енергийни системи, автоматизацията и цифровизацията на процесите и производствата.

Siemens свързва цифровия и физическия свят в полза на клиентите и обществото. Чрез Siemens Mobility, водещ доставчик на интелигентни решения за железопътен и шосеен транспорт, Siemens помага за оформянето на световния пазар на пътнически и товарни услуги. Чрез мажоритарния си дял в публично регистрираната компания Siemens Healthineers, Siemens е и водещ световен доставчик на медицински технологии и цифрови здравни услуги. В допълнение Siemens притежава миноритарен дял в Siemens Energy, световен лидер в преноса и производството на електрическа енергия, който е регистриран на борсата от 28 септември 2020 г.

През фискалната 2019 г., приключила на 30 септември 2019 г., Siemens Group генерира приходи от 58,5 милиарда евро и нетна печалба от 5,6 милиарда евро. Към 30 септември 2019 г. компанията има около 295 000 служители по целия свят. Допълнителна информация е достъпна в интернет на адрес www.siemens.com.

Прочети повече

Контакт

Румяна Парушева

Ръководител „Комуникации“

ул. "Кукуш" 2                                              
1309 София 
България

+359 2 8115 374