Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens и Salesforce си партнират за създаването на безопасни работни места на бъдещето

partnership
Партньорството ще съчетае възможностите на платформата Work.com на Salesforce и решенията на Оперативно направление Интелигентна инфраструктура на Siemens, включително Comfy и Enlighted. Целта е да се организират и координират процесите, хората и активите, които са от съществено значение за създаването на безопасни, свързани работни места в бъдеще.
Ключовите решения включват „безконтактен офис“ с мобилни карти за достъп до сградата и асансьорите и сигурна система за управление на заетостта. Тя позволява на служителите да резервират конферентни зали и бюра чрез приложението на Comfy, което изпраща информация в реално време. Компаниите ще могат да подобрят ръчното проследяване на контакти в Work.com, използвайки данните за заетост и местоположение, предоставени от Enlighted и обобщени в Comfy, включително регистрация на служители и резервации на бюра и стаи. Това ще позволи по-бърза и по-точна реакция при спешни случаи. Проследяването на контакти ще бъде предложено като опция, за да се зачете поверителността на личните данни на потребителите. 
Комбинирането на най-добрите в своя клас IoT технологии на Siemens с платформата на Salesforce - Work.com ще даде възможност на клиентите да вземат информирани решения въз основа на данни в реално време и да създадат гъвкава рамка за бъдещото работно място. Siemens и Salesforce ще бъдат първите компании, които ще въведат новите решения в собствените си офиси, включително централата на Оперативно направление Интелигентна инфраструктура на Siemens в Цуг, Швейцария, и Salesforce Tower в Сан Франсиско.
„Безопасното завръщане на хората на работното място е глобално предизвикателство, като е от жизненоважно значение компаниите да защитят своите служители, за да изградят доверие и сигурност“, заяви Роланд Буш, вицепрезидент и член на управителния съвет на Siemens AG. „Заедно със Salesforce можем бързо да подкрепим фирмите по целия свят да внедрят технология, която е в помощ на служителите при завръщането им в офиса, като същевременно поставя основите на дългосрочна дигитална трансформация на работните места.“
„Организациите в световен мащаб започват да преосмислят бъдещото преживяване на работното място, поставяйки здравето и безопасността на служителите си в центъра на дигиталните си трансформации“, заяви Алекс Дейън, президент и главен стратегически директор на Salesforce. „Комбинирайки решения на Оперативно направление Интелигентна инфраструктура на Siemens с Work.com на Salesforce, ние даваме на компаниите инструментите да вземат бързо информирани решения, както и увереността да подновят безопасно своите операции.“
Siemens планира да допринесе за партньорството с технологиите от своето портфолио за интелигентна инфраструктура, включително компанията за IoT решения Enlighted и приложението за дигитализирано работно място Comfy. Данните се събират многократно на всяка секунда от облачни свързани умни сензори. IoT платформата за сгради на Enlighted създава „сензорни системи“ в цялата сграда, като дава в реално време представа и анализ на начина, по който тя се използва. Наред това платформата предоставя услуги, свързани със заетостта на помещенията и локацията на хора и активи.
Решението за безопасно работно място Comfy предлага приложение, насочено към служителите, което дава възможност на бизнеса да информира хората и да насърчава тяхната продуктивност, като същевременно осигурява работно пространство, което е безопасно и съобразено с местните разпоредби. Служителите могат да преглеждат и резервират бюра и заседателни зали, които отговарят на препоръките за дистанция, да търсят и да получават указания как да стигнат до съоръженията за здраве и безопасност и да изискват услуги като например почистване. Освен това Comfy Insights предлага на фирмите аналитично табло за по-добро разбиране как се използват офисите, което е предпоставка за една интелигентна, базирана на данните стратегия за бъдещи работни места.
Решението Work.com на Salesforce, в основата на което е интегрираната платформа Customer 360, е изцяло нов пакет от приложения и консултативни ресурси, които целят да помогнат на бизнес лидерите и общностите по целия свят да се върнат безопасно към нормалния си ритъм. Основните решения на Work.com - включително Центъра за управление на работното място, проследяването на контакти, управлението на реакции при извънредни ситуации и бързо реагиране при кризи - дават възможност на клиентите да вземат решения на базата на конкретни данни, да създават планове за непрекъснатост на бизнеса и за управление на риска и да комуникират ефективно със заинтересованите страни.

Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобална технологична компания, която е символ на инженерно съвършенство, иновации, качество, надеждност и глобално присъствие вече повече от 170 години. Компанията развива дейност в цял цвят с фокус върху областите на производство и разпределение на енергия, интелигентна инфраструктура за сгради и децентрализирани разпределени енергийни системи, както и автоматизация и дигитализация в производството. Чрез самостоятелно управляваното си дружество Siemens Mobility, водещ доставчик на интелигентни решения за мобилност за железопътния и шосейния транспорт, Siemens оформя световния пазар на пътнически и товарни услуги. Чрез мажоритарния си дял в Siemens Healthineers, Siemens също е и водещ световен доставчик на медицински технологии и цифрови здравни услуги. Допълнителна информация е достъпна в Интернет на адрес www.siemens.com

Прочети повече

Контакт

Румяна Парушева

Ръководител „Комуникации“,  Siemens България

ул. "Кукуш" 2                                              
1309 София 
България

+359 2 8115 374