Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens и Nasekomo обявиха стратегическо партньорство по време на COP 28

nasekomo4-signing
nasekomo1
nasekomo2
nasekomo3
Партньорството, обявено по време на Конференцията на ООН за изменението на климата COP 28, ще се превърне в база за изграждането на интелигентна насекомна индустрия 4.0 с вградена индустриална киберсигурност, която да покрие нуждите от протеин в необходимото качество и количество в бързи темпове. Сътрудничеството има за цел да отговори на необходимостта от разширяване капацитета на индустрията с насекоми чрез нейното дигитализиране.   
Официалното подписване се състоя днес в присъствието на Българския министър на иновациите и растежа г-жа Милена Стойчева и Министъра на околната среда и водите в България г-н Юлиан Попов. Подписи върху документа за стратегическо сътрудничество положиха Вирак Шуо, вицепрезидент „Инженеринг и производство“ в Nasekomo, и д-р инж. Боряна Манолова,  главен изпълнителен директор на Siemens за България, Северна Македония и Украйна. 
Партньорството ще подкрепи концепцията за развитие на Nasekomo, която предвижда базиран на данни франчайзинг бизнес модел - изграждане на взаимно свързана мрежа от фабрики на територията на европейските страни, а в последствие и по цял свят. В рамките на първата фаза от сътрудничеството ще се създаде високотехнологичен размножителен център, който устойчиво да захранва с млади насекоми мрежата от фабрики за биоконверсия. 
„Ние сме в началото на пътя, но е време да поставим базата за изпълнението на визията ни за разширяване. Начинът да го направим е франчайзинг моделът, основан на данни и цифрови системи, които да го активират“, обясни Вирак Шуо.
Тази концепция предвижда не само роботизиране, но и дигитализиране на всички биологични и технологични процеси в размножителния център чрез машинно обучение и прилагане на нови технологии като дигитални близнаци на производството и изграждане на дигитални близнаци на живите насекомни ларви, използвани в производството. Благодарение на SIEMENS, в бъдеще Nasekomo ще разполага със автоматизирана система и данни, събирани от 200 планирани производствени обекта по целия свят, които да осигурят интелигентно управлявани операции, надеждни AI анализи и тяхното устойчиво управление.
„Биологията е пълна с изненади и със задълбоченото проучване на нашите насекоми и проследяване на биологичните процеси чрез машинно обучение, можем да постигнем много по-голяма ефективност при управлението им“, смята Марк Болар, съ-основател и съ-изпълнителен директор на биотехнологичния скейл-ъп. „Нашата стратегия, основана на 4 стълба - биология, технологии, цифровизация и партньорство, цели силно сътрудничество със силни партньори по време на целия производствен процес. Още от началото знаехме, че за тази цел можем да разчитаме на SIEMENS.“, допълва Марк Болар. 
“Сътрудничеството с Nasekomo е потвърждение на фокуса на Siemens върху разработването и предлагането на Технологии с мисия (Technology with Purpose), които имат за цел да трансформират ежедневието на милиони хора и да направят света по-добро място за живеене. Партньорството с иновативни скейл-ъп компании като Nasekomo ни позволява да комбинираме най-доброто от двата свята – мащабното портфолио и глобалното ноу-хау на нашата над 175-годишна технологична компания и уникалния потенциал на скейл-ъп бизнеса, олицетворяван от Nasekomo“, заяви д-р инж. Манолова.
Насекомната индустрия притежава силата да революционизира човешката хранителна верига чрез производство на фуражни съставки от нискостойностни органични продукти с помощта на биопреобразуващи насекоми. Очакванията на пазара са търсенето на насекомен протеин да надскочи производството му с 6 пъти още преди 2030 година. Докато настоящите практики за добив и производство на протеини са неустойчиви и изчерпват ресурсите на планетата, производството на протеин чрез насекоми прилага устойчив кръгов модел и използва по-малко ресурси. В същото време, всеки 1 тон насекомен протеин има потенциал да спестява чрез биоконверсия 10 тона CО2. В световен мащаб това означава спестени 150 милиона тона емисии на CO2 годишно при 15 милиона тона продукция. Така насекомната индустрия може да се превърне в ключово решение за декарбонизацията в селскостопанския сектор, хранително-вкусовата промишленост и други отрасли.
Мария Александрова, Ръководител „Иновативни проекти и устойчивост“, Nasekomo: „Планираме всяка фабрика от мрежата да преобразува 100 000 тона органични ресурси с ниска стойност в 25 000 тона ценни продукти от насекоми като протеиново брашно, олио и фрас, което представлява десетократно увеличение на стойността на трансформираната биомаса. Дългообхватното въздействие на нашата предприемаческа концепция се простира отвъд икономическите показатели, тъй като предвиждаме, че тя ще компенсира 100 000 тона емисии на CO2 годишно, увеличавайки значително екологичния принос на нашия трансформиращ подход.“ 
„Днес демонстрираме една идея, която се превръща в реалност - история на успеха, произхождаща от нашата екосистема, която демонстрира силата на трансформацията. Свидетели сме как една българска компания въвежда новаторски подход за решаване на глобални предизвикателства като тези в хранителната система. За нас е удоволствие да подкрепим това партньорство - вдъхновяващ пример как стартиращи фирми и МСП могат да водят промяната към устойчивост, упълномощени от технологичните лидери в лицето на Siemens за въвеждане на глобални решения“. Подчерта по време на церемонията г-жа Милена Стойчева, министър на иновациите и растежа. 
„Докато се справяме с предизвикателствата на бъдещето, това сътрудничество между Nasekomo, българският биотехнологичен скейл-ъп, и Siemens, глобален дигитален лидер, притежава потенциала да революционизира начина, по който подхождаме към култивирането и обработката на насекоми“,  добави министърът на околната среда и водите г-н Юлиан Попов. 
За Nasekomo:
Основана през 2017 г. от Марк Болар,Ксавие и Олга Марсенак, Nasekomo е агро биотехнологичен скейл-ъп, който развива технологии за мащабиране на производството на насекомен протеин. С цел намаляване на хранителните отпадъци, емисиите на парникови газове и изчерпването на такива ресурси като вода, обработваеми земи и запаси от морски живот, Nasekomo въвежда насекомите в жизнения цикъл на храната, отприщвайки техния полезен потенциал за утрешния устойчив свят. Nasekomo работи върху внедряването на собствена роботизирана технология за отглеждане на насекоми. Компанията изгражда подпомаган от AI бизнес модел за оптимизиране, отглеждане и обработка на ларви в глобална мрежа от франчайзополучатели. Централният офис на Nasekomo се намира в близост до София, където компанията вече е изградила своя демонстрационен център за върхови постижения. 

Siemens България („Сименс“ ЕООД) е част от Siemens AG ( с централи в Берлин и Мюнхен) - водеща технологична компания, фокусирана върху индустрията, инфраструктурата, транспорта и здравеопазването. От по-ефективни по отношение на ресурсите фабрики през устойчиви вериги за доставки и по-интелигентни сгради и мрежи до по-чист и по-удобен транспорт, както и усъвършенствано здравеопазване - компанията създава технологии, осигуряващи истинска добавена стойност. Чрез комбиниране на реалния и дигиталния свят Siemens дава възможност на клиентите си да трансформират своите индустрии и пазари, като им помага да подобрят ежедневието на милиарди хора. Компанията освен това притежава мажоритарен дял в публично регистрираната компания Siemens Healthineers, водещ глобален доставчик на медицински технологии, който оформя бъдещето на здравеопазването.

През фискалната 2023 г., която приключи на 30 септември 2023 г., Siemens Group генерира приходи от 77,8 милиарда евро и нетен доход от 8,5 милиарда евро. Към 30 септември 2023 г. в компанията работят около 320 000 души по целия свят. 

Прочети повече

Контакт

Румяна Парушева

Siemens България

ул. "Кукуш" 2
1309 София
България

+359 (887) 554 249