Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens е номер едно по заявки за единни патенти

Siemens AG
Единният патент е особено важен за отворената цифрова бизнес платформа Siemens Xcelerator, която помага на клиентите на компанията да ускорят своята цифрова трансформация и предлага софтуер като услуга, наред с други предложения. Мерки срещу нарушенията на софтуерни патенти са трудни за прилагане в различните страни при настоящата система. Софтуерът често работи в облака, сървърите за данни и програми се намират в различни държави и софтуерът често се използва в други страни. Единният патент и юрисдикция означават, че мерките срещу нарушенията в областта за патентите вече са много по-лесни за прилагане.
„За Siemens възможностите, произтичащи от европейския единен патент, са най-големи в сферата на цифровите технологии“, каза Беат Вайбел, ръководител на отдела за интелектуална собственост на Siemens. „В резултат на това укрепваме бъдещата жизнеспособност на нашата постоянно разрастваща се отворена цифрова бизнес платформа Siemens Xcelerator с нейната ефективна партньорска мрежа. Ние също така предлагаме на нашите клиенти надеждно пътуване за дигитална трансформация.“
Технологиите за симулация и цифрови близнаци, анализ на данни и изкуствен интелект (ИИ) и свързаност и периферни изчисления играят ключова роля в развитието на индустриалната метавселена.
Siemens има общо повече от 5120 патентни фамилии в областта на симулацията и дигиталните близнаци, анализа на данни и ИИ, както и свързаността и периферните изчисления – технологии, които играят ключова роля в развитието на индустриалната метавселена. В резултат на това компанията може да се похвали с най-голямото патентно портфолио в сравнение с други конкуренти в индустрията.

Siemens AG е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие вече над 175 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на интелигентната инфраструктура за сгради и разпределени енергийни системи, автоматизацията и цифровизацията на процесите и производствата.

Siemens свързва цифровия и физическия свят в полза на клиентите и обществото. Чрез Siemens Mobility, водещ доставчик на интелигентни решения за железопътен и шосеен транспорт, Siemens помага за оформянето на световния пазар на пътнически и товарни услуги. Чрез мажоритарния си дял в публично регистрираната компания Siemens Healthineers, Siemens е и водещ световен доставчик на медицински технологии и цифрови здравни услуги. В допълнение Siemens притежава миноритарен дял в Siemens Energy, световен лидер в преноса и производството на електрическа енергия, който е регистриран на борсата от 28 септември 2020 г. Научете повече на: www.siemens.com.

Прочети повече

Контакт

Румяна Парушева

Siemens България

ул. "Кукуш" 2
1309 София
българия

+359 (2) 8115 374