Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens е номер едно по отношение на устойчивостта

DEGREE Animation Visual - 6 core topics
DJSI е глобално утвърдена класация за устойчивост, изготвяна ежегодно от инвестиционната компания Standard & Poor’s от името на Dow Jones. Siemens участва в тази класация от 1999 г. насам, когато за първи път беше публикуван DJSI.
В настоящата класация Siemens получи много положителна обща оценка и отбеляза 81 от 100 възможни точки. Компанията също така си осигури топ глобална позиция в областта на социалното и екологично отчитане, иновациите и киберсигурността, както и в опазването на околната среда, свързано с продуктите и индустрията. В допълнение към икономическите критерии, DJSI разглежда и екологични и социални аспекти.
„За нас устойчивостта е бизнес императив и неразделна част от стратегията на компанията“, каза Джудит Вийзе, директор по въпросите на хората и устойчивостта и член на Управителния съвет на Siemens AG. „Това признание потвърждава, че сме на прав път. С новата ни рамкова концепция за устойчивост DEGREE правим още една крачка напред и ускоряваме значително усилията си за постигане на още по-голяма устойчивост.”
Siemens представи DEGREE през юни 2021 г. Тази нова стратегическа рамка включва насоки за всички бизнеси на Siemens по света – с ясно определени приоритети и измерими амбиции в сферата на екологичните, социални и управленски критерии (ESG). Всяка буква в DEGREE представлява сфера, в която Siemens възнамерява да положи още повече усилия за постигане на напредък. „D“ означава декарбонизация (Decarbonization), „E“ е за етика (Ethics), „G“ е за управление (Governance), „R“ - за ефективност на ресурсите (resource efficiency ), а двойното „E“ в края е за справедливо третиране (Еquity) и пригодност за заетост (Employability) за хората, които работят за компанията.
Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, както и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. За повече информация: www.siemens.com. Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 138 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Част от структурата на Siemens в България са 2 компетентни центъра - в сферата на сградните технологии и енергетиката, както и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. За повече информация: www.siemens.bg.
Прочети повече

Контакт

Румяна Парушева

Siemens България

ул. "Кукуш" 2                                          
1309 София
България

+359 2 8115 374