Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens България с мениджър по устойчивостта

head_of_communications
В допълнение към новата си позиция Румяна Парушева ще продължи да изпълнява и задълженията си на ръководител Комуникации на регионалната дъщерна компания на Siemens.
В рамките на новите си функции тя ще отговаря за по-нататъшно интегриране на ключовите аспекти на устойчивостта в стратегиите, дейностите и процесите в компанията, за разработването и предлагането на инициативи, свързани с устойчивостта, както и за популяризиране на темата сред служителите и обществеността.
“За нас като част от глобален концерн с над 170-годишна история устойчивостта съвсем не е ново понятие. Концепцията за устойчивото развитие е част от ДНК-то на компанията още преди това понятие да придобие днешната популярност и смислова натовареност”, споделя Румяна Парушева.
“Нашето разбиране е базирано на три главни ценности: отговорност, перфекционизъм и иновации. Те са в основата на нашите политики за устойчивост – икономическа, екологична, социална, както и на взаимоотношенията ни с нашите служители, клиенти и обществото като цяло“, добавя тя.
Siemens традиционно заема водещи позиции в престижни международни класации за устойчивост като Dow Jones Sustainability Indeх. През 2020 г. компанията бе класирана на второ място сред индустриалните конгломерати с най-високи резултати в области като иновации, киберсигурност и опазване на околната среда (оперативна екологична ефективност и управление на продукти).  

Siemens България е част от Siemens AG - глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие вече над 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на интелигентната инфраструктура за сгради и разпределени енергийни системи, автоматизацията и цифровизацията на процесите и производствата.

Siemens свързва цифровия и физическия свят в полза на клиентите и обществото. Чрез Siemens Mobility, водещ доставчик на интелигентни решения за железопътен и шосеен транспорт, Siemens помага за оформянето на световния пазар на пътнически и товарни услуги. Чрез мажоритарния си дял в публично регистрираната компания Siemens Healthineers, Siemens е и водещ световен доставчик на медицински технологии и цифрови здравни услуги. В допълнение Siemens притежава миноритарен дял в Siemens Energy, световен лидер в преноса и производството на електрическа енергия, който е регистриран на борсата от 28 септември 2020 г. Научете повече на: www.siemens.com.

Прочети повече

Контакт

Захари Неделчев

Siemens България

ул. "Кукуш" 2                                              
1309 София

+359 (2) 81 15 123