Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens България представи визията си за минната индустрия на първия семинар Siemens Minerals Day

Siemens Minerals Days
minerals Day 2019
Над 50 клиенти и партньори на Siemens се събраха на 3-4 октомври в хотел „Катарино СПА“ край Разлог, за да научат повече за последните иновационни решения и системи на Siemens в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията.
Инж. Теодор Маринов, ръководител на Оперативно направление Дигитални индустрии на Siemens България, припомни, че компанията е сред основните разработчици и доставчици на новаторски технологии за минното дело по цял свят. „С нашия интегриран подход, решения за дигитализация на оборудване и процеси, както и задълбочена професионална експертиза, ние можем да помогнем за цялостно повишаване на производителността на нашите клиенти, осигурявайки дългосрочна конкурентоспособност“, подчерта той. В приветствието си изпълнителният директор на Българската минно-геоложка камара доц. д-р инж. Иван Митев говори за тенденциите в бранша. Той акцентира върху значението му за българската икономика, като посочи, че инвестициите в минералната и суровинна индустрия в България надхвърлят 160 млн. евро годишно, а стойността на произведената продукция е 1,4 млрд. евро.
Младен Николов, Regional Support and Marketing в Siemens Minerals, Ерланген, Германия, хвърли поглед към бъдещето на минното дело, като представи възможни сценарии за развитието му.
Сериозен интерес предизвика презентацията на д-р Дан Фодор, Head of Applications Management от Siemens Minerals в Ерланген, Германия, който запозна участниците с добрите практики за оптимизация и управление на различни процеси в минното дело, както и със специализираното софтуерно приложение на Siemens - SmartMining. 
Сред технологичните акценти на семинара бяха решенията на Siemens за автоматизиране на първичните минни процеси (изкопни работи, транспорт, обработка), представени от инж. Слави Златев.  Иновативните разработки на компанията за повишаване на енергийната ефективност в минно-добивните предприятия бяха във фокуса на презентацията на инж. Бойко Бойков от Siemens България, а колегата му инж. Ангел Костов показа новостите в сферата на задвижванията.
Във втория ден от семинара към лекторите от Оперативно направление Дигитални индустрии се присъединиха експерти от Оперативно направление Интелигентна инфраструктура на Siemens България. Те представиха решения на Siemens за електрификация на мини – TIP.
 „Първото издание на Siemens Minerals Days постигна своята основна задача -  да предложи на българските ни клиенти и партньори актуална и детайлна информация за най-новите достъпни технологии в минното дело. Затова планираме семинарът да се превърне в традиционно събитие, по време на което родните компании от бранша да имат възможност „да сверят часовниците си“ с глобалните технологични тенденции, да обменят идеи и добри практики и да се възползват от широкото и непрекъснато обновяващо се портфолио на Siemens за минно- и минерално-добивния сектор“, посочи в заключение инж. Теодор Маринов. 
Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, както и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. За повече информация: www.siemens.com. Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 138 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Част от структурата на Siemens в България са 2 компетентни центъра - в сферата на сградните технологии и енергетиката, както и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. За повече информация: www.siemens.bg.
Прочети повече

Контакт

Румяна Парушева

Ръководител "Комуникации"

Siemens България 

+359 2 8115 374

Related Links