Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens AG и MIT Technology Review публикуваха доклад за възникващата Индустриална метавселена

Picture of Transformation Sweden_Metaverse_VR
Докладът се фокусира върху градивните елементи на Индустриалната метавселена, нейните приложения и ефектите, които ще има върху бизнеса, икономиките и ежедневието. Освен това той посочва предизвикателствата, пред които са изправени хората, вземащи решения в бизнеса и обществото, и как те могат да впрегнат нейния огромен потенциал.
„Чрез Индустриалната метавселена компаниите могат да разработват устойчиви продукти по-бързо, по-лесно и по-евтино. Те могат да я използват, за да направят машини, заводи, сгради и цели градове и системи за трафик по-ефективни, издръжливи и устойчиви“, каза Петер Кьорте, главен технологичен директор и главен стратегически директор на Siemens AG. „Това изследване показва, че изграждането на този дигитален свят е свързано с използване и интегриране на мощни технологии. Не по-малко важно условие обаче е наличието на отвореност, сътрудничество и силни екосистеми.“
Индустриалната метавселена ще бъде резултат от еволюцията и конвергенцията на технологии като изкуствен интелект, блокчейн, облачни и периферни изчисления. Ключов градивен елемент ще бъдат дигиталните близнаци, които симулират поведението на своите двойници в реалния свят и вече революционизират разработването на продукти, управлението на инфраструктурата и производството. Бъдещите цифрови близнаци ще предоставят фотореалистични симулации на реалния свят и ще позволяват взаимодействие в реално време между хора и машини.
Според ABI Research пазарният потенциал на Индустриалната метавселена се оценява на около 100 милиарда долара през 2030 г., което представлява десетократно увеличение в сравнение с 2021 г.
Дигиталната бизнес платформа Siemens Xcelerator ще играе решаваща роля в оползотворяването на потенциала на Индустриалната метавселена. „Това е мястото, където компаниите могат да намерят градивните елементи, за да активират и култивират Индустриалната метавселена за своите цели“, каза Kьорте. „Никъде другаде не можете да намерите толкова всеобхватни, отворени, оперативно съвместими, гъвкави и мащабируеми решения от различни партньори.“
Целият доклад е наличен тук
Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 175 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, както и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. За повече информация: www.siemens.com.

Siemens свързва цифровия и физическия свят в полза на клиентите и обществото. Чрез Siemens Mobility, водещ доставчик на интелигентни решения за железопътен и шосеен транспорт, Siemens помага за оформянето на световния пазар на пътнически и товарни услуги. Чрез мажоритарния си дял в публично регистрираната компания Siemens Healthineers, Siemens е и водещ световен доставчик на медицински технологии и цифрови здравни услуги. В допълнение Siemens притежава миноритарен дял в Siemens Energy, световен лидер в преноса и производството на електрическа енергия, който е регистриран на борсата от 28 септември 2020 г. Научете повече на: www.siemens.com.

Прочети повече

Контакт

Румяна Парушева

Siemens България

ул. "Кукуш" 2
1309 София
България

+359 2 8115 374