Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Сграден мениджмънт Desigo Control Point – лесно наблюдение и управление на сградата от Siemens

Благодарение на Desigo Control Point сградните системи могат да се управляват от лесен за употреба графичен потребителски интерфейс. В зависимост от областта на приложение и предпочитанията на клиентите могат да се използват различни технологии за връзка с това, което ще бъде управлявано. TCP/ IP сензорните панели са подходящи за проекти, в които има нужда от повече от един панел за управление - например в конферентни зали или „open space” пространства. От друга страна, сензорните панели, поддържащи BACnet/IP могат да бъдат поставяни самостоятелно в мрежата. Те имат вграден уеб сървър за отдалечен достъп през уеб браузър.
Desigo Control Point предлага и инструменти за визуализиране, наблюдение и оптимизиране на потреблението на енергия. Например възможно е да се създадат графики за управление и анализ на енергийните показатели. Най-важната информация се записва  непрекъснато, позволявайки въз основата на това да се  приложат мерки за достигнето на оптималното желано ниво на работа. Събраната информация също може да бъде експортирана за по-подробен анализ.
Други функции на Desigo Control Point са получаване на аларми чрез електронна поща и/или SMS, създаване на графици и опростено отчитане. Също така Desigo Control Point разполага с интегриран графичен редактор и обширна библиотека с шаблони и символи. Решението може да показва 2D и 2D + символи и графики статично или като анимация. Пускането в експлоатация на Desigo Control Point е лесно и без необходимост от използване на допълнителен софтуер и лицензи.
Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, както и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. За повече информация: www.siemens.com. Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 138 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Част от структурата на Siemens в България са 2 компетентни центъра - в сферата на сградните технологии и енергетиката, както и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. За повече информация: www.siemens.bg.
Прочети повече

Контакт

Захари Неделчев

Siemens България

ул. "Кукуш" 2                                            
1309 София 
България

+359 (2) 8115 123