Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Роланд Буш избран за нов президент и главен изпълнителен директор  на Siemens AG

Kaeser_Busch
Roland_Busch
На виртуалното Общо събрание на акционерите досегашният председател на Надзорния съвет Джим Хагеман Снабе (55) бе одобрен за още един четиригодишен мандат. Освен това акционерите избраха Грация Витадини (51), главен технологичен директор на Airbus, и Каспър Рорстед (58), главен изпълнителен директор на Adidas AG, за членове на Надзорния съвет за първи четиригодишен мандат. 
„Грация Витадини и Каспър Рорстед са признати експерти в устойчивата трансформация и успешната дигитализация на индустриите и компаниите. И двамата ще помогнат за по-нататъшно разнообразяване на експертния опит, представен в Надзорния съвет“, каза Джим Хагеман Снабе. 
Краят на годишното събрание на акционерите отбеляза и успешното приключване на дълго планирания процес на приемственост в ръководството на Siemens AG. Роланд Буш пое едновременно позициите на президент и главен изпълнителен директор. Джо Кезер ще се кандидатира за преизбиране в Надзорния съвет на Siemens Energy AG на годишното си събрание на акционерите на 10 февруари 2021 г. и за повторно избиране за председател на Надзорния съвет на учредителното заседание на борда веднага след това.
„Плавният преход от Джо Кезер към Роланд Буш като нов президент и главен изпълнителен директор е резултат от далновидно планиране, съчетано с тясно, основано на доверие сътрудничество от страна на всички участващи“, добави Снабе. "Това ни позволи успешно да положим основата за незабавно продължаване - и дори ускоряване - на трансформацията на Siemens."
Акционерите одобриха разпределението на дивидент от 3,50 евро на акция за фискалната 2020 г., както беше предложено от Управителния и Надзорния съвет. 

Siemens България е част от Siemens AG - глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие вече над 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на интелигентната инфраструктура за сгради и разпределени енергийни системи, автоматизацията и цифровизацията на процесите и производствата.

Siemens свързва цифровия и физическия свят в полза на клиентите и обществото. Чрез Siemens Mobility, водещ доставчик на интелигентни решения за железопътен и шосеен транспорт, Siemens помага за оформянето на световния пазар на пътнически и товарни услуги. Чрез мажоритарния си дял в публично регистрираната компания Siemens Healthineers, Siemens е и водещ световен доставчик на медицински технологии и цифрови здравни услуги. В допълнение Siemens притежава миноритарен дял в Siemens Energy, световен лидер в преноса и производството на електрическа енергия, който е регистриран на борсата от 28 септември 2020 г. Научете повече на: www.siemens.com.

Прочети повече

Контакт

Румяна Парушева

Ръководител "Комуникации"

Siemens България                                             
1309 София
ул. "Кукуш" 2

+359 2 8115 374