Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Първи семинар на оперативно направление „Интелигентна инфраструктура“ на Siemens България в Тирана

Над 100 клиенти и партньори от Албания и Косово събра оперативно направление „Интелигентна инфраструктура“ на Siemens на първия си семинар в Тирана.
Събитието, което се състоя на 31 октомври в хотел „Rogner“ в албанската столица, привлече сериозен интерес. То бе организирано съвместно от Siemens България и Siemens Сърбия, като целта бе да се запознаят клиентите и партньорите на направление „Интелигентна инфраструктура“ (SI) с последните новости в сферата на сградните технологии, електроразпределителните мрежи и продуктите за ниско напрежение и контрол.
Семинарът бе открит от ръководителя на SI за България инж. Александър Стоянов. В презентацията си той акцентира върху новата структура на направлението, която позволява да бъде предложено на клиентите цялостно портфолио от продукти, решения и услуги, обхващащо както сградните технологии, така и енергийните мрежи.
„За нас това означава синхронизиран и ефективен пазарен подход, а за клиентите – несъмнени предимства в резултат от разширения спектър от съвременни технологични решения, от които могат да се възползват“, подчерта инж. Стоянов. 
Той се спря върху новите тенденции в сферата на енергийните мрежи, като посочи, че конвенционалните енергийни системи все повече се превръщат в децентрализирани, като взаимодействат активно със сградите и други ключови елементи от инфраструктурата. 
seminar tirana 2

Над 100 клиенти и партньори от Албания и Косово се събраха в Тирана

SI seminar Tirana
SI seminar 4

Семинарът включваше демонстрационни установки с продукти от портфолиото на бизнес звено „Сградни продукти“

seminar 5
„Едно от важните предимства, от което клиентите ни в региона могат да се възползват, е фактът, че могат да разчитат на нашата подкрепа през целия жизнен цикъл на един проект – от проектирането до завършването му“, отбеляза още инж. Стоянов .
Виктор Матев, търговски представител за Албания и Косово от SI България, се спря в детайли на дейността на бизнес звено „Сградни продукти“.  Заедно с инж. Стоянов той даде за пример различни референтни проекти в България, Северна Македония и Албания за периода 2018-2019 г. Екипът на бизнес звено „Сградни продукти“ представи пред аудиторията технологичните новости в сферата на сградната автоматизация - платформата Desigo CC, продуктите и решенията за управление на ОВК системи, позволяващи създаване на оптимален, здравословен климат и индивидуален комфорт, новостите в системите за пожарна безопасност и сигурност.
Втората част от семинара бе посветена на решения за електроразпределение за средно и ниско напрежение и енергийна автоматизация, както и на новите проекти на направлението в Албания за последните две години. Те бяха представени от екипа на Siemens Сърбия. 
Финалната презентация на събитието бе дело на представители на две партньорски фирми на Siemens SI в Албания -  „Профешън Клима“ и „Елтекник“, които очертаха предимствата на работата с продуктите на Siemens за сградна автоматизация.
По време на целия семинар участниците имаха възможност да разгледат и да се запознаят в детайли с представената демонстрационна техника от портфолиото на бизнес звено „Сградни продукти“. 
„Това е първото подобно събитие на оперативно направление „Интелигентна инфраструктура“ на Siemens в Албания. Силно положителната обратна връзка, която получихме от участниците, ни мотивира да продължим в тази посока, като вече обмисляме и други подобни събития за нашите клиенти и партньори от региона“, подчерта инж. Стоянов. 
Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, както и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. За повече информация: www.siemens.com. Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 138 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Част от структурата на Siemens в България са 2 компетентни центъра - в сферата на сградните технологии и енергетиката, както и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. За повече информация: www.siemens.bg.
Прочети повече

Контакт

Румяна Парушева

Ръководител „Комуникации“, Siemens България

+359 2 8115 374