Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Пилотен проект на Siemens Мобилити показва как да се намали замърсяването на въздуха в Мюнхен

Проектът използва сензори в реално време, които измерват замърсеността на въздуха и анализират данните, за да пренасочат трафика в града по оптимален начин. Четириседмичната пилотна кампания стартира през ноември 2018 г., а резултатите от нея са обещаващи. Те показват, че 35 – 40 процента от шофьорите имат желание да допринесат за намаляване на замърсяването на въздуха, когато им е предложен алтернативен маршрут чрез платформата ryd. Оптимизирането на трафика на подобно индивидуализирано ниво може да допринесе за намаляване на замърсеността на въздуха в града като цяло. Първоначалните резултати при участието на над 1600 шофьори отчитат намаляване емисиите на CO2 с 83 кг., на азотни оксиди със 114  г, съкращаване на изминатите километри с 663 км. - в допълнение към главната цел за редуциране на броя на зоните с мръсен въздух. Aко в програмата се включат до 20 000 водачи на автомобили в рамките на един град, намаляването на тези показатели би било еквивалентно на залесяването на площ от над 1 акър.
Целта на проекта е да докаже, че интелигентният трафик контрол може да помогне на Мюнхен и други градове да постигнат по-лесно целите си за устойчивост. Според Федералното министерство на околната среда на Германия, Мюнхен е на второ място по най-високи нива на азотен диоксид  в страната.
Според глобалния анализ за замърсяване и тенденциите в мобилността - Inrix Traffic Scorecard, трафикът в Мюнхен е един от най-сложните в страната, като средно един шофьор прекарва 51 часа в годината в задръстване. По данни на Европейската комисия разходите за здравеопазване в рамките на ЕС, произтичащи от мръсния въздух, ще възлизат на между 330 и 940 милиарда евро годишно, като основната причина за това ще бъде трафикът. Siemens Mобилити, компанията Hawa Dawa и платформата ryd обединяват усилията си, за да докажат, че технологиите и данните могат да облекчат както трафика, така и замърсяването на въздуха.
„Оформяйки облика на свързаната мобилност, можем да подобрим не само ефективността на транспорта, но и неговото влияние върху околната среда.Нашите лаборатории за интелигентни трафик системи са в челните редици на анализа на данни и изкуствения интелект в автомобилния транспорт. Горди сме, че доказахме, че тези възможности могат да бъдат използвани за подобряване качеството на въздуха в Мюнхен“, коментира Михаел Петер, главен изпълнителен директор на Siemens Мобилити.
Трите компании работиха заедно, за да докажат тази концепция. Hawa Dawa предоставиха на лабораторията за интелигентни трафик системи на Siemens Мобилити в Мюнхен (ITS Digital Lab) прогнозни данни за замърсяването на въздуха. Там специалисти по данните и експерти по управление на трафика анализираха информацията, както и анонимни данни от платформата за „умни” автомобили ryd, за да се предскажат индивидуалните маршрути и да се предложат екологични алтернативи. „Зелените“ маршрути бяха предоставени на потребителите на ryd преди началото на тяхното пътуване чрез приложение. Те бяха насърчени да използват алтернативните маршрути, като се включат в състезание в рамките на пилотния проект. По време на състезанието шофьорите с най-екологично поведение получиха ryd-точки, които по-късно могат да обърнат в други неща, например ваучери за Amazon. „Изключително сме щастливи от резултатите на пилотния проект. Те показват, че  ryd общността може да промени нещата, и че нашите данни могат да подпомогнат разработването на практически решения за умния град. Като отворена платформа очакваме с нетърпение да създадем един общ продукт със Siemens Мобилити и Hawa Dawa и да си партнираме с други градове в Европа, подкрепяйки усилията им за чист въздух“, споделя Йоханес Мартенс, главен изпълнителен директор на ThinxNet GmbH – IoT компанията, разработила платформата ryd.
„Вярваме, че екологичните маршрути на индивидуално ниво имат изключителен потенциал като начин за справяне с неприемливите нива на замърсяване на въздуха вследствие на трафика. Този проект доказва значението на индивидуалното поведение, при това за толкова кратък период, както и огромният неизползван потенциал при набелязването и адаптирането на екологични маршрути заедно с други опции за умна мобилност. Приносът на Hawa Dawa за мониторинга на качеството на въздуха, прогнозите и моделирането е важна първа стъпка в изготвянето на мерки за справяне с мръсния въздух“, споделя главният изпълнителен директор на компанията Карим Тараф.
В дългосрочен план Siemens Мобилити, Hawa Dawa и ryd планират да проучат възможността да работят и с други европейски градове, помагайки им да постигнат целите си за устойчивост и да напреднат в развитието на интермодалната мобилност.
Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, както и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. За повече информация: www.siemens.com. Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 138 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Част от структурата на Siemens в България са 2 компетентни центъра - в сферата на сградните технологии и енергетиката, както и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. За повече информация: www.siemens.bg.
Прочети повече

Контакт

Захари Неделчев

Отдел "Комуникации"

2, Kukush Str.
1309 Sofia, Bulgaria 

+359 2 8115 123