Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Перфектното място е там, където бизнесът е свободен да се развива

Летището в Дубай
Dubai Airport Free zone е основана през 1996 г. и днес е домакин на 1600 клиенти, включително много фирми от списъка на Fortune 500. Тя осигурява персонализирано офис пространство, складове и др. и олицетворява философията за успеха на Дубай - щастие. 
Основният въпрос, задаван на клиентите на Dubai Freezone Airport, е: "Щастлив ли си на това място?" Когато отговорът е "Да", Dubai Airport Freezone продължава бързото си развитие. Платформата за сграден мениджмънт Desigo CC на  Siemens играе важна роля за положителните отговори. Използвайки 42 000 информационни точки, тя създава перфектна бизнес среда, в която клиентите откриват идеално място за своята организация.
Постоянното обновяване и модернизиране на сградите в свободната зона на летището в Дубай създава оптимални условия по устойчив начин. Чрез екран, поставен на видимо място, се визуализират данните за енергийното потребление, насърчавайки по този начин клиентите и посетителите също да допринасят за намаляването му.  По този начин всички на летището на Дубай активно участват в устойчивото сградно управление и се възползват от предимствата, които то предоставя.
Siemens поддържа системите за сграден мениджмънт на свободната зона на летището в Дубай от 1998 г. Партньорството започва с поетапното модернизиране на съществуващите контролери с Desigo PX. Оттогава сградите на Dubai Airport Freezone постоянно се модернизират, осигурявайки на клиентите оптимални  условия за успешен бизнес. 
Благодарение на високото ниво на интеграция, постигнато в системата за сграден мениджмънт и редица енергийно-ефективни инициативи, днес Dubai Airport Freezone има изключителни енергийни показатели от само 153 KWh/m2 годишно. По-нататъшната миграция на наследените системи към платформата за сграден мениджмънт  Desigo CC създава предпоставки за още по-голямо енергоспестяване и намаляване на експлоатационните разходи.
Оптимизацията в района вече спестява 8% от енергията годишно. Още по-големи икономии се реализират с внедряването на Demand Flow™, патентованото решение на Siemens за оптимизация на охладителните системи. Само през първите 9 месеца Dubai Airport Freezone спестява близо 35% енергия. Намаляват също и  разходите за електроенергия и вода - от 34 милиона AED през 2010 г. на 20 милиона AED през 2017 г. За изключителното подобрение на дейността си сградата е наградена със сертифициране по LEED Platinum.
Ключът към тази енергийна ефективност е подобрението на двете охлаждащи системи на Dubai Airport Freezone. Използвайки Demand Flow, целите за спестявания от 14% и 30% не само са били изпълнени, но в действителност са надхвърлили  35% и 45%. Като допълнение Delta T e подобрено от 5.6 °C до 8.9 °C. В допълнение проблемите с преохлаждането в някои зони от първия чилър могат да бъдат разрешени, докато във втория допълнителният  капацитет на охлаждане се използва за нови части на сградата. 13 сгради се наблюдават и получените данни се анализират чрез използването на облачно-базираната енергийна платформа за устойчивост  NavigatorTM. Тя  представлява платформа за навигация, която предоставя на операторите необходимите данни. Управлението на активите увеличава още повече производителността на сградите и тяхната устойчивост. Резултатът е идеално място за бизнес и устойчивост.
Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, както и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. За повече информация: www.siemens.com. Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 138 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Част от структурата на Siemens в България са 2 компетентни центъра - в сферата на сградните технологии и енергетиката, както и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. За повече информация: www.siemens.bg.
Прочети повече

Контакт

Захари Неделчев

Siemens България

ул. "Кукуш" 2                                          
1309 София 
България

+359 (2) 8115 123