Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Новият стаен KNX сензорен панел за управление от Siemens прави всяко помещение “умно”

KNX

Стаен панел за управление KNX Touch Control TC5 

Сградите стават адаптивни
Дигитализацията трансформира сградите в модерни и умни структури. “Интелигентните сгради предлагат нови възможности. За да повлияят позитивно върху ангажираността и продуктивността на наемателите, те реагират на индивидуалните нужди на обитателите”, казва Хенинг Сандфорт, главен изпълнителен директор на бизнес звено Сградни продукти на Siemens Интелигентна инфраструктура. “Стайните панели за управление като новия Touch Control TC5 имат възможност за KNX комуникация и създават перфектни климатични и светлинни условия в затворени помещения за всеки потребител, тъй като интелигентно реагират на стойностите, регистрирани от сензорите.” 
Новият стаен контролер покрива виртуално всички приложения в помещенията, като включване/изключване, регулиране на светлинния поток, управление на цветната температура, както и работата на щори и ОВК системата, включително вентилация и климатизация. За да осигури здравословен вътрешен климат, Touch Control TC5 предлага автоматично управление на вентилаторите, базирано на стойността на фините прахови частици PM2.5 или нивото въглероден диоксид (CO2), като регулира скоростта им в зависимост от количеството замърсители във въздуха. Използвайки наличните логически функции, можем лесно да въведем допълнителни функции за контрол като автоматично превключване към режим на защита от замръзване при рязък спад на външната температура или затваряне на щорите при превишаване определени нива на яркост в помещенията. 
По-лесно управление за потребителите
Повишаването на интелигентността на сградите предполага повече устройства и окабеляване. Стайният панел за управление Touch Control TC5 е различен: всички функции в стаята могат да бъдат визуализирани и управлявани само от едно-единствено устройство. Инсталацията и монтажът са лесни, тъй като устройството е съвместимо с различни стандартни конзоли за монтаж. За да отговори на изискванията на клиентите за брандиране според търговската марка, иконите, дизайнът и основният екран в режим изчакване могат да бъдат индивидуално адаптирани. Автоматичното включване и изключване на дисплея, базирано на интегрирани сензори за присъствие и близост, пести енергия. Командите за управление са с опция за заключване и отключване по всяко време чрез конфигуриране на парола или чрез използване на комуникацията. 
Новият стаен панел за управление е гъвкав и ефективен откъм разходи, тъй като не е необходим друг централен контролер за ефективното изпълнение на малки, стандартни проекти. 
Направление Интелигентна инфраструктура (SI) на Siemens оформя пазара на интелигентна, адаптивна инфраструктура за настоящето и бъдещето. То отговаря на неотложните предизвикателства на урбанизацията и промените в климата, като свързва енергийни системи, сгради и индустрии. SI предоставя на клиентите цялостно портфолио от един доставчик – с продукти, системи, решения и услуги по целия път от генерирането на енергия до консумацията и. С все по-децентрализирана екосистема, то подпомага успеха на клиентите и прогреса на общностите, допринасяйки за опазването на планетата. SI създава среда с грижа за настоящето и бъдещето. Централата на направление Интелигентна инфраструктура (SI) на Siemens се намира в Цуг, Швейцария, а броят на служителите му в световен мащаб е около 72 000
Прочети повече

Контакт

Веселина Върбанова

Siemens България

ул. "Кукуш" 2                                      
1309 София
България

+359 (2) 81 15 116