Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Новият Fire System Builder от Siemens гарантира по-висока ефективност при проектиране 

Fire Safety Cloud Key Visual- Smarter Protection Matters
Fire System Builder е високо ефективен и предоставя на проектантите на системи редица предимства, включително опростено проектиране/избор на продукти  с интуитивен интерфейс, бърза проверка дали предлаганата конфигурация ще работи в съответствие с поставените изисквания, получаване на списък с всички необходими компоненти на системата и лесно разработване на проектната документация.  

Интерактивен селектор на продукти 

Fire System Builder позволява на потребителя лесно да избира и добавя нови продукти към предварително избрания и конфигуриран контур. При подбора на продукти потребителят разполага с разнообразни филтри, които улесняват  избора му. Ако имате колебания кой е най-подходящият продукт, лесно и бързо можете да направи справка в каталога благодарение на вградените линкове за всеки продукт. 

Изчисление на контура 

С цел подпомагане на проектирането на контури и определяне на възможния брой периферни устройства, в реално време графично се показва натовареността на контура. При всяка промяна на вида или броя на устройствата той се преизчислява и по този начин се гарантира, че контурът ще има достатъчен капацитет за включените към него периферни устройства. 
Cerberus FIT 3D

Изчисление на батерията 

Изборът на батерия също е много важен. Съобразно натовареността на контурите, включените допълнителни консуматори и желаното време за автономна работа се прави  автоматично изчисление на необходимия капацитет на батериите и мощността на захранването. Чрез графична визуализация бързо и лесно може да се подсигури, че ще бъде избрана най-подходящата батерия по време на конфигурацията на централата. 

Селектор и конфигуратор на централата 

В зависимост от броя на контурите и периферните устройства автоматично се селектира централа за пожароизвестяване. Съществува възможност централата да бъде ръчно заменена с друга, която също отговаря на избраната конфигурация. В допълнение могат да се избират различни разширения за централата и аксесоари за селектираните периферни устройства. 

Количествена сметка на материалите 

В края на процеса се получава количествена сметка на материалите с техните модели, като е възможно при необходимост потребителят да добави ръчно още устройства от каталога или да селектира и добави аксесоари за вече избраните устройства. 
Fire System with peripherals

Създаване на проектна документация 

След като са уточнени всички продукти и количества, може да се създаде проектната документация, която включва конфигурацията, списък с моделите на устройствата, както и направените изчисления. Също така цялата техническа документация за този проект, включително количествена сметка, информация и декларации за използваните продукти, какно и различни инструкции за монтаж може да бъде свалена и добавена към проекта. 

Директни поръчки с i-mall 

Скоро ще бъде възможно така получената сметка на материалите да се изпрати на платформата i-mall, за да се създаде поръчка. Инструментът Fire System Builder  е напълно нов и предстои да бъде модифициран и подобряван, затова на този ранен етап е препоръчително той да се използва само за грубо планиране на системата. Fire System Builder е наличен за посетителите на HIT портала. Всички потребители могат директно да работят с инструмента за проектиране на Cerberus FIT. Външните потребители трябва да изискат достъп, за да използват варианта за Cerberus Pro.  
Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, както и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. За повече информация: www.siemens.com. Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 138 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Част от структурата на Siemens в България са 2 компетентни центъра - в сферата на сградните технологии и енергетиката, както и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. За повече информация: www.siemens.bg.
Прочети повече

Контакт

Надежда Николова

Siemens България

ул. "Кукуш" 2                                               
1309 София

+359 (2) 8115 418