Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Нов универсален димер N 554D31 от Siemens

Възможно е чрез обединяване на каналите изходната мощност да се увеличи до 1,000 W. В допълнение към основната функция за регулиране на осветлението  този универсален димер разполага също и с функция за димиране без да се налагат промени в окабеляването.      
Това означава, че всяко стандартно осветително тяло, което може да се включва и изключва, може да се регулира дори и чрез нормален превключващ изход. 
По този начин продуктите в търговските зони са представени в най-добрата им светлина, а чрез променянето на интензитета на осветеност  би могло да се повлияе на емоционалната реакция на клиента. 
Вградената функция за управление на сценарии позволява запазване на нивата на яркост и по желание те могат да бъдат избирани.
Характеристики на универсалния димер N554D31
Новият универсален димер има четири независими канала: A, B, C и D за AC 230V.
Всеки канал разполага със следните функции:
  • Свързване на LED, капацитивни, индуктивни и резистивни осветителни тела;
  • Автоматично разпознаване на товара;
  • Димиране без минимално натоварване (<1 W);
  • Превключване на товари с макс. 300 VA за канал
Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, както и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. За повече информация: www.siemens.com. Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 138 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Част от структурата на Siemens в България са 2 компетентни центъра - в сферата на сградните технологии и енергетиката, както и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. За повече информация: www.siemens.bg.
Прочети повече

Контакт

Захари Неделчев

Siemens България

ул. "Кукуш" 2                                              
1309 София                       
Germany

+359 (2) 8115 123