Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Нов KNX стаен термостат RDF600KN/S на Siemens

Стайният термостат разполага със:
  • Специфични функции и елегантен дизайн;
  • 4 интегрирани KNX бутона за превключване и димиране на осветлението, управление на щорите и управление на сценарии.
При изискване за управление на температурата и осветеността в дадено помещение новият RDF600KN/S е най-добрият избор за инсталаторите. Той комбинира в едно устройство KNX термостат и KNX управление на осветлението и щорите. В резултат на това  времето за монтаж и пускане в експлоатация намалява значително.
RDF600KN/S заменя сегашния RDF301.50 и разполага със следните характеристики:
  • Подходящ е за стандартни кръгли или квадратни конзоли за вграждане, съответстващи на CEE/VDE;
  • Има датчик за присъствие, дава възможност за свързване към четец за карти в хотелите и възможност за добавяне на магнитни контакти на прозорец. Пример: персоналът на рецепцията в хотел може да наблюдава и превключва режимите на работа в стаите в зависимост от това дали те са освободени или не.
  • RDF600KN/S  се характеризира с по-нисък зареждащ енергиен рейтинг (5 mA вместо 20 mA), което позволява намаляване на общото енергийно захранване на KNX комуникацията и съответно намаляване на инвестиционните разходи
  • В сравнение с RDF301.50, RDF600KN / S предлага по-точен алгоритъм за управление на температурата, осигурявайки постоянна стайна температура.
RDF600KN и RDF600KN/S са директни заместители за RDF301 и RDF301.50.

Научете повече

Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, както и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. За повече информация: www.siemens.com. Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 138 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Част от структурата на Siemens в България са 2 компетентни центъра - в сферата на сградните технологии и енергетиката, както и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. За повече информация: www.siemens.bg.
Прочети повече

Контакт

Захари Неделчев

Siemens България

ул. "Кукуш" 2                                           
1309 София 
България

+359 (2) 8115 123