Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Непрекъснатост на процесите при критична инфраструктура с новите натурални пожарогасителни агенти на Siemens

Sinorix NXN innovative details

Sinorix NXN

Гасителните агенти са съставени от естествени газове като аргон, азот и въглероден диоксид. Те са идеални за приложение при специфични обекти като хранилища за химикали (аргон), критична електрическа инфраструктура (азот) или пространства, в които няма хора (въглероден диоксид). Портфолиото Sinorix NXN използва само агенти и съставки, които се срещат по естествен път в атмосферата и не вредят на околната среда. То има и намален екологичен отпечатък благодарение на компактния си и гъвкав продуктов дизайн. 
Устойчиво портфолио, щадящо природата
Новите пожарогасителни агенти Sinorix NXN не са химически активни, не предизвикват увреждаща реакция или отделяне на остатъчни продукти при контакт с огъня. Дори при случай на инцидент не се изисква почистване след употребата им, тъй като те не замърсяват и позволяват бързо възстановяване на бизнес дейностите. 
Инертните газове се характеризират с ниска електропроводимост, което ги прави идеални за всякакви приложения, при които става дума за защита на критична инфраструктура. Аргонът, азотът и въглеродния диоксид предлагат отлични пожарогасителни качества при пожари от клас A (твърди материали), B (запалими течности) и C (запалими газове). Аргонът е и оптимално решение за пожари от клас D (метали), а азотът - за клас E (електрическа инфраструктура). 
Новите пожарогасителни натурални агенти Sinorix NXN не разрушават озона в атмосферата (ODP) и не подлeжат на регулаторни ограничения или спиране от производство. Те отговарят на EN стандартите и регулациите и разполагат с необходимите сертификати, включително VdS и CNPP, гарантирайки устойчивост на пожарогасителното решение. 
Нова концепция при проектирането 
Новата ADV технология (Advanced Double Actuation Valve) на Siemens пести разходи и увеличава ефективността през всички жизнени фази на системата за пожарогасене. Продуктовото портфолио е опростено чрез въвеждане на унифицирани компоненти, които са еднакви за всички видове агенти. Сега се използва  един-единствен вид пневматичен активатор за всички налягания (8-360 bar) и само един вид вентил за цилиндрите както при електрическо, така и при пневматично активиране. Това прави процеса по проектиране по-гъвкав и ефективен (например, калкулациите за нови конфигурации или нови агенти могат да бъдат направени по-бързо). С помощта на ADV технологията смяната на цилиндър и времето за необходимите дейности по инсталация се подобряват драстично. Потребителите вече могат да инсталират и поддържат пожарогасителната система по-лесно и много по-бързо. 
Подкрепа през целия жизнен цикъл на сградата 
Освен с локално представителство по продажби, Siemens разполага и с компетентен център във Виена и тестови съоръжения в Швейцария, където нови и специализирани пожарогасителни решения биват изпробвани и подобрявани. Тези съоръжения предоставят специализирана експертиза при нови, сложни или необичайни приложения. Siemens подпомага работата през целия жизнен цикъл на сградата чрез модерни инструменти, включително спецификации, BIM данни, както и избор, конфигуриране, поръчка и остойностяване на продукти чрез онлайн инструменти. Достъпът до експертизата, познанията и опита на Siemens в процеса на проектиране елиминира допълнителната работа по инженеринга и намалява разходите по проекта, същевременно повишавайки безопасността при пожар. 
С цел по-голяма сигурност и намален риск новите системи за пожарогасене Sinorix NXN предлагат лесна интеграция в цялостни решения за пожарна безопасност, включително детекция на пожар и евакуация. Допълнителна полза от тази интеграция е оптимизираното управление на сградите чрез възможността за облачно-базирани, дигитални технологии, които устойчиво намаляват разходите за функциониране и поддръжка. 
За повече информация за портфолио за пожарогасене с натурални агенти Sinorix NXN вижте: www.siemens.com/sinorix-nxn
За повече информация за Сградни продукти на Siemens вижте: www.siemens.bg/bt
Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, както и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. За повече информация: www.siemens.com. Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 138 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Част от структурата на Siemens в България са 2 компетентни центъра - в сферата на сградните технологии и енергетиката, както и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. За повече информация: www.siemens.bg.
Прочети повече

Контакт

Веселина Върбанова

Siemens България

ул. "Кукуш" 2                                               
1309 София
България

+359 2 8115 116