Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Направление Сградни технологии на Siemens представи иновативни решения на Lounges 2019 в Карлсруе

dcp_key_visual
В рамките на събитието направление Сградни технологии акцентира върху свои решения  в областта на фармацевтичната индустрия, както и върху иновативните продукти и решения в областта на Life Science - наука за живота и биотехнологиите.
Решенията на Siemens в областта на чистите помещения и фармацeвтичната индустрия минимизират рисковете, повишават ефективността и гарантират спазването на всички приложими разпоредби.  Те интегрират всички аспекти на сградните технологии, необходими за управлението и мониторинга на стаите. По този начин се осигурява максимална безопасност и сигурност и високи нива на синергия между системите, като инвестицията в тези технологии се изплаща в дългосрочен план.
Сигурна и ефективна сградна автоматизация за лаборатории и чисти стаи
Siemens предлага интегрирани решения за научноизследователска и развойна дейност (R&D) и чисти помещения (critical environments), които осигуряват безопасност за хората, активите и процесите. В рамките на Lounges 2019 на щанда на Siemens бяха демонстрирани работата и управлението на няколко дисциплини, включително свързаността на системите за автоматизация:
  • системи за управление на лабораторните камини, технологии и дебит; 
  • системи за пожароизвестяване и гасене;
  • системи за контрол на достъпа, видеонаблюдение;
  • охранителни ситеми;
  • Desigo CC система за мениджмънт на всички сградни дисциплини.
*Чиста стая е работно помещение, в което количеството на замърсители като прах, аерозоли, микроорганизми и т.н. в работната атмосфера, особено на такива над определен размер, се поддържа в необходимите норми.

Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, както и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. За повече информация: www.siemens.com. Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 138 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Част от структурата на Siemens в България са 2 компетентни центъра - в сферата на сградните технологии и енергетиката, както и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. За повече информация: www.siemens.bg.

Прочети повече

Контакт

Румяна Парушева

Сименс ЕООД

ул. "Кукуш" 2                                       
1309, София 
България

+359 (2) 8115 374