Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Модерна, напълно автоматизирана подстанция 110/6 kV, изградена от Siemens, захранва новия завод на „Биовет“ АД

Заводът бе официално открит в средата на септември 2019 г. в присъствието на премиера Бойко Борисов, министри и представители на бизнеса, сред които главният изпълнителен директор на Siemens България д-р инж. Боряна Манолова.
Подстанция Биовет 110/6 kV е разположена на територията на „Биовет“ АД в град Пещера. Новата подстанция беше изградена паралелно с новия ферментационен завод на дружеството на зелена поляна. Реализираната модернизация на електрическата мрежа отговаря на увеличените потребности от надеждно електрозахранване.
Договорът за изграждане на нова подстанция 110/6kV и рехабилитация на стара подстанция 110/6kV между Siemens и „Биовет“ бе подписан през м. май 2017 г. Той включва проектиране, доставка и пускане в експлоатация на комутационна апаратура за закрити електрически уредби 110kV и 6kV в елегазова среда, SCADA система за мониторинг, управление и цялостна автоматизация на енергийни обекти, доставка на силови кабели за високо, средно и ниско напрежение. 
Проектът „под ключ“ бе осъществен в предвидения срок от експертите на бизнес звено “Решения за разпределение на електроенергия“ на Оперативно направление Интелигентна инфраструктура на Siemens България при отлични отзиви от страна на клиента. Очакваният резултат е увеличаване на захранващата мощност, надеждно и гъвкаво електрозахранване на завода и повишаване на енергийна безопасността, подобряване условията на труд и сигурността на оперативния персонала.
 „Това е първият подобен мащабен проект, реализиран в България за последните над 10 години. Затова за нас е чест, че „Биовет” АД ни се довери да го осъществим „под ключ”, сподели главният изпълнителен директор на Siemens България д-р инж. Боряна Манолова.
„Вярваме, че високото технологично и оперативно ниво на новата подстанция ще бъде гаранция за надеждното захранване на производствените мощности, допринасяйки за по-нататъшния успех на „Биовет“, допълни тя.
Инвестицията в новия завод е над 300 милиона лева. С новите производствени мощности капацитетът на "Биовет" АД за производство на ветеринарни продукти в България ще се увеличи с 50%, като ще бъдат открити още 200 работни места.
Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, както и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. За повече информация: www.siemens.com. Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 138 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Част от структурата на Siemens в България са 2 компетентни центъра - в сферата на сградните технологии и енергетиката, както и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. За повече информация: www.siemens.bg.
Прочети повече

Контакт

Румяна Парушева

Сименс ЕООД

1309, ул. "Кукуш" 2


+359 2 8115 374