Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Лесна защита от пожар за малки и средни по големина сгради с Cerberus FIT

Cerberus FIT 3D Visual 1
Безопасност и непрекъснатост на работния процес при всяка ситуация
Продуктовата гама Cerberus предлага голям избор от устройства за детекция и сигнализация, включително предварително конфигурирания Cerberus FIT: от бързо реагиращи и надеждни пожарни детектори до подлежащи на конфигурация алармени устройства (включително сирени и гласови сирени с лампи, съответстващи на стандарт EN 54), които позволяват “интелигентен” процес по евакуация. Най-новият член на портфолиото, актуализираната система за противоизвестяване Cerberus FIT, вече поддържа втори контур с възможност за включване на до 252 адресируеми устройства като детектори, сигнализационни устройства и модули. Всички детектори и периферни устройства разполагат с вградени изолатори на късо съединение на контура. В случай на прекъсване контурът се разделя на две линии, осигурявайки функционирането на системата. Това значително увеличава безопасността на обитателите в сградите и осигурява плавното протичане на процесите без прекъсване. Тъй като всяко от устройствата се захранва и от контура, намалява необходимостта от допълнително окабеляване. Това позволява на клиента да постигне по-добра ефективност на разходите.
Интуитивна и лесна работа
Новата версия на контролния панел Cerberus FIT е допълнена с интуитивен интерфейс, включително LED индикатори с лесни за разбиране икони и лесен за четене дисплей. Това елиминира необходимостта от разширено обучение и позволява на поддържащия системата персонал да извършва обикновени оперативни задачи самостоятелно, без допълнителна помощ от експерт. Благодарение на възможността за автоматична конфигурация, контролният панел Cerberus FIT регистрира и автоматично прочита всички свързани устройства, осигурявайки бързо въвеждане в експлоатация и лесна работа. Интегрираният конфигуратор позволява бърза и лесна промяна на зададените настройки на компютър или лаптоп, без допълнителен софтуер.
Cerberus FIT е пожароизвестителна система, която отговаря на EN стандарт. Тя е одобрена и сертифицирана от независимата сертификационна организация LPCB и може да бъде използвана в съответствие със стандарт на приложение DIN VDE V 0826-2. Новата версия Cerberus FIT осигурява максимална пожарна безопасност за по-малки сгради и увеличава продуктивността на хората, ангажирани с тяхната безопасност.
Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, както и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. За повече информация: www.siemens.com. Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 138 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Част от структурата на Siemens в България са 2 компетентни центъра - в сферата на сградните технологии и енергетиката, както и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. За повече информация: www.siemens.bg.
Прочети повече

Контакт

Веселина Върбанова

Siemens България

ул. "Кукуш" 2                                               
1309 София
България

+359 2 8115 116