Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Инж. Александър Стоянов представи визията на Siemens за устойчиво развитие

a-stoyanov-decarbonisation1
a-stoyanov2-decarbonization
Форумът бе организиран от Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) в партньорство с Френско-българската търговска и индустриална камара.  В презентацията си инж. Стоянов подчерта, че  устойчивото развитие е в основата на бизнеса на Siemens. Технологиите и иновациите на компанията помагат на партньори и клиенти от различни сектори да трансформират дейността си в посока по-висока устойчивост.  
Експертът от Siemens очерта значими глобални тенденции, които влияят върху бизнеса и живота като цяло, като взаимодействието на глобални и локални практики, дигитализацията, промените в климата и бързото нарастване на населението в световен мащаб. По думите му всички тези процеси изискват бърза, своевременна реакция за трансформиране на ежедневието ни в посока намаляване на въглеродните емисии, интегриране на алтернативни източници на енергия, увеличаване използването на електрически автомобили и други подходи, които да позволят достигането на нулев въглероден отпечатък.   
През 2015 г. Siemens стана един от първите индустриални концерни, който си постави за цел да постигне климатична неутралност на операциите си до 2030 г. По време на презентацията си инж. Стоянов изтъкна, че компанията инвестира над 100 милиона евро в програми и инициативи, насочени към ограничаване на екологичния отпечатък от дейността й. През 2020 г. Siemens AG обяви, че е постигнала декларираната си междинна цел за намаляване на емисиите си въглероден двуокис с над 50 процента. За целта компанията използва четири основни лоста: разширяване на програмата за енергийна ефективност, използване на разпределени енергийни системи, закупуване на зелена енергия и намаляване на емисиите в автомобилния й парк. 
Освен декарбонизация на собствените си процеси, Siemens подпомага партньорите и клиентите си, като им предоставя устойчиви решения по време на целия жизнен цикъл  на проекта: консултиране, дизайн и проектиране, изпълнение, сервизно обслужване, мониторинг и измерване на резултатите. Предлаганите решения покриват широк спектър от сфери, сред които дигитализацията на инфраструктурата, индустрията и транспорта,  разпределителните мрежи, енергийната ефективност, е-мобилността и иновативните финансови структури, подчерта експертът от Siemens. През финансовата 2021 г. например, благодарение на решенията от портфолиото на Siemens, клиентите на компанията са намалили емисиите си на въглероден двуокис с 88 милиона тона.
„Като социално-отговорна компания, чийто основен приоритет е устойчивото развитие, Siemens продължава да полага всички необходими усилия, за да постигне амбициозните си цели, както и да подкрепя своите клиенти и партньори по пътя им към климатична неутралност“, обобщи инж. Стоянов.  
Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, както и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. За повече информация: www.siemens.com. Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 138 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Част от структурата на Siemens в България са 2 компетентни центъра - в сферата на сградните технологии и енергетиката, както и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. За повече информация: www.siemens.bg.
Прочети повече

Контакт

Румяна Парушева

Ръководител "Комуникации"

ул. "Кукуш" 2, София

+359 2 8115 374