Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Иновативна фотоволтаична система инсталирана на покрива на „Кукуш“ 2

PV solar
Системата, която е в експлоатация от началото на октомври 2022 г., включва два инвертора и 320 панела и е с номинална инсталирана мощност от 140 kWp. Разположението „изток-запад“ позволява оптимално използване на покривното пространство за нареждане на соларните панели.
Мащабният проект, чийто първи етап започна през март 2022 г., е в изпълнение на политиката на Siemens за намаляване на въглеродния отпечатък на сградния фонд на компанията.
Проектът бе иницииран от Siemens Real Estate (SRE), а координацията и изпълнението бяха поверени на бизнес звено Електрификация и автоматизация, част от направление Интелигентна инфраструктура. 
Според прогнозите фотоволтаичната система ще произвежда около 160 MW енергия на годишна база. Спестяванията от разходите за електроенергия ще възлизат на около 10-12% в рамките на една година, а намаленият въглероден диоксид, отделян в природата, ще се равнява на 70 т/годишно.
Към момента се очаква одобрение на проектната документация и отпускане на финансиране за реализацията на втория етап от проекта, който предвижда разполагане на фотоволтаични панели върху специални конструкции на паркинга към сградата с номинална мощност на системата от 280 kWp. След приключване и на втория етап е планирано достигане на обща мощност от 420 kWp.

Вижте видеото

Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, както и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. За повече информация: www.siemens.com. Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 138 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Част от структурата на Siemens в България са 2 компетентни центъра - в сферата на сградните технологии и енергетиката, както и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. За повече информация: www.siemens.bg.
Прочети повече

Контакт

Захари Неделчев

Siemens България

ул. "Кукуш" 2
1309 София
Българи

+359 889 636 066